[0584] Paštrović, Manfred, političar (1902.-1992.)

Signatura: HR–DAZD–584

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Manfred Paštrović

Vrijeme nastanka gradiva: 1927.–1938.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 kut.; 1,00 d/m

Stvaratelj: Manfred Paštrović

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Manfred Paštrović rođen je u Filip Jakovu 17. veljače 1902. godine od oca Nikole i majke Beatrice Silvestrić. Stekao je diplomu na studiju agronomije, a kao vrlo mlad se angažirao u političkom životu Jugoslavije između dva svjetska rata. Bio je zastupnik Jugoslavenske narodne stranke u Skupštini i ministar jugoslavenske Vlade u izbjeglištvu. Bio je i glavni urednik dvomjesečnika Pučki list koji je izlazio u Splitu.

Umro je 22. studenoga 1992. u Zadru, a pokopan je na Silbi odakle je rodom njegova obitelj.

POVIJEST FONDA

Gradivo je otkupljeno od Manfreda Paštrovića 1980. godine. Preuzimanje gradiva nije registrirano u Knjizi primljenog arhivskog gradiva. Do danas gradivo nije arhivski obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži dokumente Jugoslavenske demokratske stranke – Akcionog odbora za Hrvatsku i Dalmaciju, Statut, proglase, letke, tiskanice, dokumentaciju o istupima iz stranke poslije zločina u Narodnoj skupštini, referati za sjednicu Glavnog odbora u Beogradu, popise članova stranke po mjestima, izborne materijale za općinske, oblasne i parlamentarne izbore, podatke o organizacijama i pouzdanicima Jugoslavenske demokratske stranke u kotarima Knin, Šibenik, Benkovac, Biograd n/m, Metković, gradu i kotaru Split, kotarima Dubrovnik, Korčula, Sinj, Kotor, Imotski, Supetar, Hvar, Krk. Korespondencija u fondu odnosi se na Paštrovićev rad kao zastupnika u Skupštini i glavnog urednika Pučkog lista s čitateljima na čija je pitanja odgovarao vezano uz imovinsko–pravnu problematiku i provođenje agrarne reforme. Osim Paštrovićevog, gradivo sadrži i nešto korespondencije Grge Anđelinovića koja se odnosi na njegovo djelovanje kao ministra i političara. I u Paštrovićevoj i Anđelinovićevoj korespondenciji javljaju se osobe iz samog političkog vrha Jugoslavije između dva rata. Dio gradiva čine spisi i isječci iz novina što se odnose na sastanak na Pohorju (tzv. Pohorska akcija) odnosno Pohorce, jugoslavenske nacionaliste okupljene oko Pučkog lista, koji su kao svoj program isticali jedinstvo jugoslavenskog naroda i jugoslavenske države, istinsku ravnopravnost svih naroda te punu samoupravu svih krajeva države. Nazivaju se još i Jugoslavenski nacionalni front. U fondu se mogu naći tematski grupirani isječci iz tiska od kojih se može izdvojiti polemika Grga Anđelinović – Rudolf Pederin iz 1928. objavljivana u Novom dobu, koja problematizira odnos jugoslavenske i hrvatske struje među splitskim intelektualcima.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1927.–1938., kut. 1–10

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Paštrović, Manfred. Silbljanske ribarske ćakule. Silba, 1984.