[0550] Kotarska komisija za ratnu štetu Biograd (1945 – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–550

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za ratnu štetu Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 28 kut.; 2, 9 d/m

Stvaratelj: Kotarski narodni odbor Biograd 1944.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Komisija je imala tri člana: predsjednika, tajnika i jednog člana. Predsjednik komisije bio je sudac Kotarskog suda u Biogradu i nadležan za prikupljanje podataka o ratnoj šteti na području nadležnosti Kotara Biograd.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Gradivo Kotarske komisije za ratnu štetu Biograd do razdvajanja bilo je dijelom fonda Kotarske komisije za ratnu štetu Zadar.

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva ovog fonda čine obrasci za prijavu ratne štete koji u zaglavlju imaju nadležni mjesni narodni odbor, a unutar košuljice sadrže zaključak Kotarske komisije Biograd. Osim tih obrazaca sačuvani su i listovi registara A, B i C opisanih u povijesti stvaratelja.

Obrasci za prijavu šteta razvrstani su po mjestima, a unutar mjesta po abecednom redu prezimena.

POPIS GRADIVA

Registri

1. Registar A: štete na osobama, 1 knj.

2. Registar B: Štete na imovini fizičkih i pravnih osoba,1 knj.

3. Registar C: Ubijene i nestale osobe,1 knj.

Spisi: 1. – 28.kut.

1. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Banj, Barotul, kut. 1.

2. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Biograd, kut. 2–5.

3. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Dobropoljana, kut. 6.

4. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Drage, kut. 7.

5. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Filip Jakov, kut. 8–9.

6. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Gorica, kut. 10.

7. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Jagodnja Donja, Jagodnja Gornja A–K, kut. 11.

8. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Jagodnja Gornja M–Z, Krmčina (Sv. Petar), kut. 12.

9. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kakma, Lišane kut. 13.

10. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kraj, kut. 14.

11. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Mrljane, kut. 15.

12. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Neviđane, kut. 16.

13. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Pakoštane, kut. 17–18.

14. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Pašman, kut. 19–20.

15. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Polača, kut. 21.

16. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Raštane Donje, Raštane Gornje, Sikovo, kut. 22.

17. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Tkon A–O, kut. 23.

18. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Tkon P–Ž, Tinj, kut. 24.

19. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Turanj, kut. 25.

20. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Vrana, kut. 26.

21. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Vrgada, kut. 27.

22. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ždrelac, kut. 28.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica; ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–549 Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946.

Arhiv Jugoslavije–54: Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ 1946.–1954.

HR–HDA–305: Zemaljska komisija za ratnu štetu 1945.–1947.

BIBLIOGRAFIJA

Uredba o osnivanju državne komisije za ratnu štetu (SL DFJ 20/1945.)

Pravilnik i upute o prijavljivanju, utvrđivanju i procjenjivanju ratne štete Komisije za ratnu štetu Hrvatske. Zagreb: Štamparija „Vjesnik”, 1945.