[0547] Kotarska komisija za ratnu štetu Obrovac (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–547

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za ratnu štetu Obrovac

Raspon godina: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 18 kut,; 1,9 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor Obrovac

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Komisija je imala tri člana: predsjednika, tajnika i jednoga člana. Predsjednik Komisije je bio sudac Kotarskoga suda u Obrovcu i bila je nadležna za prikupljanje podataka o ratnoj šteti na području nadležnosti Kotara Obrovac.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Gradivo Kotarske komisije za ratnu štetu Obrovac do razdvajanja bilo je dijelom fonda Kotarske komisije za ratnu štetu Zadar.

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva ovog fonda čine obrasci za prijavu ratne štete koji u zaglavlju imaju nadležni mjesni narodni odbor, a unutar košuljice sadrže i zaključak Kotarske komisije Obrovac. Osim tih obrazaca sačuvani su i listovi registara A, B i C koji su opisani u povijesti stvaratelja i nešto spisa i popisa nastalih radom Komisije koji su smješteni u kutiji 15.

Obrasci za prijavu šteta razvrstani su po mjestima, a unutar mjesta po abecednom redu prezimena.

POPIS GRADIVA

Registri

1. Registar A: štete na osobama, 1 knj.

2. Registar B: štete na imovini fizičkih i pravnih osoba, 1 knj.

3. Registar C: ubijene i nestale osobe, 1 knj.

Spisi – Prijave ratne štete, 18 kut.

1. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Bilišane A–O, kut. 1.

2. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Bilišane O–Z, Golubić, kut. 2.

3. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Jasenice A–S, kut. 3.

4. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Jasenice S–Z, Muškovci, kut. 4.

5. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Karin Donji, kut. 5.

6. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Karin Gornji, kut. 6.

7. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Krupa, kut. 7.

8. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Kruševo, kut. 8–9.

9. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Medviđa, kut. 10–11.

10. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Obrovac, Starigrad A–D, kut. 12.

11. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Starigrad E–Z, kut. 13.

12. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Tribanj, kut. 14.

13. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Zaton (Obrovac), kut. 15.

14. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Zelengrad, Žegar A–J, kut. 16.

15. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Žegar – Komazec, kut. 17.

16. Prijave ratne štete stanovnika mjesta Žegar M–Ž, kut. 18.

JEZIK/ PISMO:

hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Arhiv Jugoslavije–54: Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ 1946.–1954.

Državna komisija za ratnu štetu 1945.–1946.

HR–HDA–305: Zemaljska komisija za ratnu štetu 1945.–1947.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Uredba o osnivanju državne komisije za ratnu štetu (SL DFJ 20/1945) *** Pravilnik i upute o prijavljivanju, utvrđivanju i procjenjivanju ratne štete, Komisije za ratnu štetu Hrvatske. Zagreb: Štamparija „Vjesnik”, 1945.