[0541] Mjesni narodni odbor Perušić (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–541

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Perušić

Vrijeme nastanka gradiva: 1945 .–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,13 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodnooslobodilački odbor Perušić; Mjesni narodni odbor Perušić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Perušić je u sastavu Kotara Benkovac. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. područje MNO–a Buković i područje MNO–a Perušić pridružuju se gradu Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru gradivo Narodnoga odbora kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovog fonda sadrži izvore za proučavanje lokalne gospodarske i demografske povijesti područja Bukovice nakon Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Predmetna knjiga

Knjiga zapisnika sjednica Mjesnog narodnog odbora Perušić, 1948.–1950.

Spisi, 1945.–1949.. 1 kut

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Perušić, 1945.–1948.

2. Spisi o radu Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac,1947.–1948.

3. Razne evidencije i statistike, 1946.–1948.

4. Popis potrošača za podjelu potrošačkih kartica iz mjesta Perušić, 1947.–1949.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619