[0537] Mjesni narodni odbor Parčići (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–537

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Parčići

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,14 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Parčići

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine, Mjesni narodni odbor Parčići je u sastavu Kotara Benkovac. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. području MNO Parčići pridružuje se područje MNO Bjelina.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru gradivo NO kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovoga fonda sadrži izvore za proučavanje lokalne gospodarske i demografske povijesti područja Bukovice nakon Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Parčići, 1949.–1952., 1 knj.

2. Knjiga s popisom vojnih obveznika i vojnim rasporedom iz Parčića, 1950.–1952., 1 knj.

Spisi, 1948.–1952., 1 kut.

Opći spisi MNO Parčići, 1948.–1952., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619