[0535] Mjesni narodni odbor Pristeg (1947. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–535

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Pristeg

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Pristeg

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Pristeg je u sastavu Kotara Benkovac. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. ukida se MNO Pristeg i mjesto se pridružuje novoosnovanoj općini Benkovac u Kotaru Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine Historijskom arhivu u Zadru gradivo Narodnog odbora kotara Benkovac, NO općina Benkovac, Smilčić i Stankovci te ukinutih MNO–a (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Primopredajni zapisnik sastavljen je 20. listopada 1983. godine.

SADRŽAJ

Fragmentarno sačuvano gradivo ovog fonda izvor je za proučavanje lokalne povijesti u prvim godinama nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1948./1951., 1 kut.

Opći spisi MNO Pristeg, 1948.–1949., 1951., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619