[0530] Narodni odbor općine Rodaljice (1953. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–530

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Rodaljice

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Rodaljice

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. mjesto Rodaljice ulazi u sastav novoosnovane općine Benkovac u Kotaru Benkovac.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. osniva se općina Rodaljice, a u njezinu sastavu su sela Bjelina, Brgud, Bruška, Dobropoljci, Parčić i Rodaljice, koja se izdvajaju iz općine Benkovac, te selo Medviđa koje se izdvaja iz općine Žegar. Zakonom o područja kotara i općina u NRH iz 1955. ukida se općina Rodaljice te mjesta Rodaljice, Benkovac, Benkovac Selo, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Bulić, Ceranje Donje, Ceranje Gornje, Dobropoljci, Jagodnja Donja, Jagodnja Gornja, Kakma, Karin Donji, Kolarine, Korlat, Kozlovac, Kula Atlagić, Lepuri, Lisičić, Lišane Ostrovičke, Lišane Tinjske, Miranje Donje, Nadin, Parčić, Perušić Benkovački, Podlug, Polača, Popović, Pristeg, Raštević, Šopot, Tinj, Zagrad i Zapružane ulaze u sastav općine Benkovac koja tada ulazi u sastav NO kotara Zadar. Zakonom o izmjeni područja općina i kotara NR Hrvatske od 23. veljače 1962. ukida se općina Benkovac i Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 27. rujna 1962. ulazi su sastav općine Benkovac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 1983. godine arhivsko gradivo NO općine Rodaljice tadašnjem Historijskom arhiv u Zadru. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 184/1983). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik NO općine Rodaljica, 1954.–1955., 2 knj.

Spisi, 1953.–1955., 1 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Rodaljice, 1953.–1955., 1 kut.

2. Opći spisi NO općine Rodaljice, 1953.–1955.

3. Osobni dosjei službenika NO općine Rodaljice

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619