[0518] Mjesni narodni odbor Lišane Ostrovičke (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–518

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Lišane Ostrovičke

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Lišane Ostrovičke

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Lišane Ostrovičke su u Kotaru Benkovac. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 1952. Godine, Lišane Ostrovičke ulaze u sastav novoosnovane općine Benkovac u Kotaru Benkovac.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1946.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi tajništva (fragmentarno), 1946.–1952., kut. 1.

2. Spisi Povjereništva za financije, 1947.–1952., kut. 2.

Razne statistike vezane za porez i porezne prijave, 1947. i 1948.

3. Spisi Povjereništva za poljoprivredu i šumarstvo, 1947.–1952., kut. 3.

Spisi Povjereništva za prosvjetu i kulturu, 1946.–1952.
Spisi Povjereništva za trgovinu, opskrbu i javne nabave, 1948.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619