[0493] Obitelj Pekota – Zadar (1798. – 1889.)

Signatura: HR–DAZD–493

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Pekota

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1889.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 23 kut.; 2,3 d/m

Stvaratelj: Obitelj Pekota

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rodonačelnik ove obitelji je trgovac Jakov Pekota rođen najvjerojatnije u Radovinu polovicom 18. stoljeća. U braku s Elenom Barišić s otoka Ugljana imao je sinove Vincenza i Petra. Vincenzo je pohađao vojnu školu nakon koje je obavljao časničku službu u francuskoj i austrijskoj vojsci, a Petar se školovao za inženjera arhitekta. Za vrijeme providura Vicka Dandola Petar je postao vježbenik pri Odjelu za graditeljstvo i cestogradnju, a karijeru završava kao glavni kotarski inženjer za Zadar i Dalmaciju. I Petar i Vincenzo ženili su se dva puta. Vincenzo se prvi put oženio s Margaritom Corte rođenom Karaman, udovicom i baštinicom imovine koparskog plemića Vetora Corte. Nakon njene smrti oženio se groficom Danielom Damiani de Vrgada. Niti u prvom niti u drugom braku nisu rođena djeca.

Njegov brat Petar prvi put se oženio Emiliom Filippi, a nakon njezine smrti barunicom Annom de Vlach. U braku s Emiliom Filippi imao je dvije kćeri Orsolu i Elenu koje su bile jedine nasljednice oca Petra i njegovog brata Vincenza. Orsola se udala za Riccarda de Erca koji je 1850. godine postao prvi pomorski nadzornik za Dalmaciju, a Elena za pravnika Leonarda Gellusiga iz Trsta. Elena nije imala djece, pa je znatnu imovinu obitelji Pekota naslijedio Petar (Pietro) de Erco, sin Orsole i Riccarda de Erca.

POVIJEST FONDA

Gradivo obiteljskog fonda Pekota nastalo je djelovanjem tri generacije obitelji. Uz ostalu imovinu obitelji Pekota i dokumente je baštinila obitelj Erco. Kad je unuk Orsole Pekota, Riccardo odselio u Italiju, dokumenti obiju obitelji dospjeli su kod Ivana Dabe od kojeg su otkupljeni 1976. godine. Prilikom otkupa nije načinjen zapisnik. U Knjizi primljenog arhivskog gradiva Arhiva u Zadru spisi su registrirani pod brojem 139/76. Nakon preuzimanja gradivo je pregledano, a od dokumenata obitelji Erco odvojeno je 15 kutija dokumenata obitelji Pekota. Godine 2007. napravljen je analitički inventar fonda.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda, pored osobnih dokumenata njenih članova sadrži i dokumente nastale poslovnom i društvenom djelatnošću Jakova Pekote, njegovih sinova Vincenza i Petra te Vetora Corte, prvog supruga Vincenzove žene Margarite. Gradivo sadrži podatke o gospodarskoj i političkoj povijesti te kolonatskim odnosima u Dalmaciji u 19. stoljeću. U poslovnim zapisima inženjera Petra Pekote sačuvani su podaci o graditeljskim poduzimanjima u Dalmaciji, između ostaloga o gradnji ceste preko Velebita, koja je po prvi put povezala Dalmaciju s ostalim hrvatskih pokrajinama. Koparski plemić i građanin Zadra Vetor Corte bio je aktivni sudionik u društvenom i političkom životu grada Zadra kao pristalica Napoleonovih ideja. Njegova korespondencija donosi podatke o ustroju francuske uprave u Zadru i Dalmaciji.

POPIS GRADIVA

1. Jakov Pekota i njegova žena Elena rođ. Barišić, 1798.–1832., br. 1–11

2. Obitelj Vincenza Pekota

2.1. Vincenzo Pekota

2.1.1. Osobni spisi, 1827.–1845., br. 12–13

2.1.2. Imovinsko–pravni spisi, 1817.–1832., br. 14–18

2.1.3. Dokumenti o vojnoj službi, 1810.–1831., br. 19

2.1.4. Društvena djelatnost, 1822.–1831., br. 20–22

2.1.5. Korespondencija, 1806.–1831., br. 23

2.2. Margarita Corte Pekota rođ. Karaman, prva žena Vincenza

2.2.1. Osobni spisi, 1760.–1832., br. 25–26

2.2.2. Imovinsko–pravni spisi, 1811.–1829., br. 27–38

2.2.3. Korespondencija, 1809.–1824., br. 39–40

2.2.4. Vetor Corte, prvi muž, 1572.–1818., br. 41–74

2.3. Danielle Pekota rođ. Damiani de Vrgada, druga žena Vincenza

2.3.1. Imovinsko–pravni spisi, 1826.–1840., br. 75–77

3. Obitelj Petra Pekote

3.1. Petar Pekota

3.1.1. Osobni spisi, 1808.–1847., br. 78–83

3.1.2. Imovinsko–pravni spisi, 1819.–1850., br. 84–89

3.1.3. Poslovni dokumenti (gradnje), br. 90–120

3.1.4. Korespondencija, privatna i službena, 1812.–1844., br. 121–125

3.2. Emilia Pekota rođena Filippi, prva žena Petrova, 1802.–1829., br. 126–127

3.3. Anna Pekota, rođena de Vlach, druga žena Petrova, 1836.–1864., br. 128–1829

3.4. Orsola Pekota udana Erco, kći Petra, 1847.–1872., br. 130–131

3.5. Emilia Pekota udana Gellusig, 1866.–1872., br. 132–133

3.6. Imovinsko–pravni sporovi sestara Pekota, 1847.–1882., br. 134–135

4. Posjedi, 1716.–1875., br. 136–143 (prihodi, kolonatski odnosi, održavanje kuća i poslovnih prostora, zaklade, porez)

5. Miscellanea 1782.–1847., br. 144–151 (svete mise za pokojnike, računi, potvrde, bilješke, dokumenti osoba koje nisu članovi obitelji)

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski, njemački, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Almanacco Zaratino: con varie notizie utili ad ogni sorte di persone, 1813. Zadar, 1814. *** Almanacco Provinciale della Dalmazia, 1822., 1835. Zadar, 1823., 1836. *** Schematismo dell Imperiale regio Governo della Dalmazia, 1843. Zadar, 1844.