[0477] Solana Pag (1948. – 1980.)

Signatura: HR–DAZD–477

Klasifikacija: G.2.4. – G.3.4.

Naziv fonda: Solana – Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1980.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5,00 d/m

Stvaratelj: Solana – Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Proizvodnja soli u Pagu ima dugu tradiciju. Prema poznatim podacima prvi spomen paških solana potječe iz 1215. Kada je Venecija dobila Dalmaciju 1409. godine, paške su solane tada najveće i najznačajnije na obali Jadrana. Proizvodnja soli se nastavlja i nakon pada Mletčake Republike 1797. godine. Sol se u Pagu proizvodi i u vrijeme kratkotrajne Prve austrijske uprave (1797.–1805.), zatim u razdoblju francuske uprave (1806.–1813.) te Druge austrijske uprave (1813.–1918). I nakon raspada Monarhije, Paške solane bile su najznačajniji izvor soli.

Današnja Solana Pag osnovana je odlukom Vlade FNRJ broj 462/3–1946. za proizvodnju i oplemenjivanje morske soli. Poduzeće je upisano u registar Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi–14/56. Solana Pag još uvijek posluje.

POVIJEST FONDA

Do primopredaje gradiva Solane Pag došlo je zbog njegovog neodgovarajućeg smještaja u devastiranom prostoru kojeg je trebalo napustiti, pa je s Arhivom dogovoren smještaj u spremištu Državnog arhiva u Zadru. Primopredaja gradiva obavljena je uz zapisnik i popis (12/1–00) (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 269).

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike za razdoblje 1955.–1979. i spise vođene po urudžbenom zapisniku u razdoblju 1948.–1981. Dio gradiva su i zapisnici Upravnog odbora i Radničkog savjeta, raznih komisija te zapisnici o nesrećama na radu, odluke Radničkog savjeta i razna izvješća. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1948.–1980., 5,00 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.

*** Peričić, Šime. Paške solane od 1814. do 1914., Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga. Pazin, Rijeka: Historijski arhiv, 1988.: str. 29–59