[0470] Gradska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar (1947. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–470

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Gradska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 19 kut; 1,9 d/m

Stvaratelj: NO kotara Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je Historijskom arhivu u Zadru 1965. godine spise Gradske komisije za agrarnu reformu u Zadru zajedno s fondom NO grada Zadra (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 88/1965). Primopredajni zapisnik načinjen je 15. listopada 1965. godine.

SADRŽAJ

Gradsku komisiju za agrarnu reformu i kolonizaciju imenovali su narodni odbori pojedinih gradova. Gradivo tih komisija sadrži programe, izvještaje, popise kolonista i agrarnom reformom oduzete zemljišne posjede veleposjednicima i Crkvi te dodijeljene obrađivačima, popise naseljenih osoba na zemljištima koja su potpadala pod agrarnu reformu, kao i statističke podatke o kolonizaciji i agrarnoj reformi na području kotara. Rješenja su izdavana na tiskanim obrascima s podacima o mjestu gdje se nalazi zemljište, katastarskom broju čestice i veličini u četvornim metrima te informacija o bivšim vlasnicima. Gradivo se odnosi na obrađivače odnosno zakupce ili kmetove s područja gradske općine Zadar i njemu pripojenih mjesta (Diklo, Ploča, Crno, Murvica, Arbanasi). Gradivo je značajan izvor za istraživanje agrarne reforme i kolonizacije na području kotara u razdoblju 1945.–1948. Sređeno je prema odlukama o dodjeli agrara pojedinim osobama.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik i kazalo

1. Urudžbeni zapisnik Komisije, 1947.–1948., 1 knj.

2. Kazalo po abecedi, 2 knj.

Predmetni spisi

1. Rješenja komisije po broju Urudžbenog zapisnika, 1–17. kut.

2. Žalbe i revizije postupaka o utvrđivanj vlasništva iz 1948.–1962., 18–19. kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Izvorno kazalo imena osoba kojima je dodijeljena zemlja.

DOPUNSKI IZVORI

Arhiv Jugoslavije, Fond br. 97: Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Vlade FNRJ, 1945.–1948.

HR–HDA–1167: Komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju NRH 1946.–1948.: Oblasne i okružne komisije,Kotarske i mjesne komisije.

HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561