[0466] Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Biograd (1947. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–466

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Biograd n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1948.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 54 kut.; 5,50 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor kotara Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 561

POVIJEST FONDA

Ured imovinsko–pravnih poslova Zadarske županije, Ured Državne uprave ispostava Biograd, predao je 1999. Državnom arhivu u Zadru spise Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju Biograd n/m (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 261/1999). Primopredajni zapisnik zaveden je u Urudžbeni zapisnik Državnog arhiva u Zadru pod oznakom12/15–1999. Isti je Županijski ured 13. rujna 2002. godine predao jedan svežanj agrarnih spisa iz 1947. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 306/2002). Zapisnik o primopredaji zaveden je u Urudžbeni zapisnik Državnoga arhiva u Zadru pod oznakom 12/18–2002.

SADRŽAJ

Gradivo Komisije sadrži programe, izvještaje, popise kolonista i agrarnom reformom oduzete zemljišne posjede veleposjednicima i Crkvi te dodijeljene obrađivačima, zatim popise naseljenih osoba na zemljištima koja su potpadala pod agrarnu reformu, kao i statističke podatke o kolonizaciji i agrarnoj reformi na području kotara. Rješenja su izdavana na tiskanim obrascima s podacima o mjestu gdje se zemljište nalazi s katastarskim brojem čestice i veličinom u četvornim metrima te informacija o bivšim vlasnicima. Gradivo je značajan izvor za istraživanje agrarne reforme i kolonizacije na području kotara u razdoblju 1945.–1948. Sređeno je prema odlukama o dodjeli agrara pojedinim osobama.

Neka rješenja sadrže spise kojima su obrađivači dokazivali da im je obradiva zemlja ili šuma dodijeljena još agrarom iz 1931. ili 1938.–1939. godine odnosno, da im prilikom te prve agrarne reforme nije priznato pravo vlasništva na određenom posjedu i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik i kazala

1. Urudžbeni zapisnik, 1 knj.

2. Kazalo imena, 1 knj.

Spisi

Agrarne odluke, 54 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Izvorno kazalo imena

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–467: Kotarska komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju Benkovac, 1947.–1948., str. 564