[0452] Tvornica „Polikem” Zadar (1971. – 2005.)

Signatura: HR–DAZD–452

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Tvornica „Polikem“

Vrijeme nastanka gradiva: 1971.–2005.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 39 d/m

Stvaratelj: Tvornica „Polikem“, Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

„Polikem“, kemijska industrija osnovana je Odlukom Radničkog savjeta „Vinilplastike“ 8. travnja 1970. godine kao tvornica u izgradnji i kao takva je upisana u registar organizacija udruženog rada (OUR) kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod br. Fi–787/70–2 od 30. rujna 1970. Tvornica je dovršena krajem 1973. godine i puštena u rad 9. veljače 1974. godine. Osnovna djelatnost tvornice bila je proizvodnja PVC proizvoda za industriju i domaćinstva. Kao samostalna tvornica još je jednom registirana u registru Okružnog privrednog suda u Splitu 24. srpnja 1974. pod br. Fi–487/74. Do promjena u ustrojstvu došlo je već 1975. godine kada je 22. ožujka zaključen samoupravni sporazum o udruživanju u radnu organizaciju „Vinilplastika“ s pet osnovnih organizacija: „Kemoplast“, „Polikem“, „Kemotrans“, „Ražanac“ i Zdravstvena stanica. Tvornica je u devedesetima dospjela u poslovne teškoće i gubitke. Tijekom 1994. godine poduzete su i akcije za privatiziranje tvrtke. Kod Trgovačkog suda u Splitu vjerovnici poduzeća pokrenuli su stečajni postupak 24. svibnja 2001. godine rješenjem VII St–102/00.

POVIJEST FONDA

Za tvornicu „Polikem“ otvoren je Matični list arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva 1974. godine. Od te godine redovito se obavlja stručni nadzor nad stvaranjem, čuvanjem i izlučivanjem dokumentacije tvornice. Nakon provedenog stečajnog postupka gradivo „Polikema“ primljeno je u Arhiv u dva navrata, oba puta od stečajnog upravitelja uz zapisnik i popis (12/12–04 i 12/3–05). Primopredaje su registrirane u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod br. 345/04 i 358/05. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži matične knjige radnika, Kazala matične knjige i Knjigu zapisnika sjednica Kolegija. Nisu sačuvani urudžbeni zapisnici. Sačuvani su spisi Skupštine poduzeća, Nadzornog odbora i drugih organa upravljanja, Odbora za operativne poslove, Poslovodnog odbora, Savjeta radne zajednice, Zbora radnika, direktora i Kolegija. Osim toga gradivo sadrži financijsku dokumentaciju poduzeća od koje neka treba po isteku rokova čuvanja biti uništena. Dio fonda su i razne tužbe, žalbe, prigovori, zemljišno–knjižna dokumentacija, podaci o dioničarima, invalidima rada, ugovori o radu, dokumentacija Hrvatskog fonda za privatizaciju, spisi o provođenju pretvorbe, razni poslovni ugovori. Sačuvani su i dosjei zaposlenika, rješenja i ugovori o kupnji stanova, normativni akti poduzeća, zapisnici te dokumentacija o stečaju poduzeća. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1971.–2005., 39 d/m.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–447: Vinilplastika Zadar 1955.–2003.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.