[0449] Mjesni narodni odbor Poljica (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–449

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Poljica

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Poljica

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prvi Mjesni narodni odbor u Poljicima formiran je već u drugoj polovici 1942. godine.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Poljica je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ulazi u Kotar Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine 1952. godine osniva se NO općine Nin koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton.

POVIJEST FONDA

Posredstvom Skupštine Zadar, MNO Zaton je 1976. godine s gradivom NOO Nin predao Historijskom arhivu u Zadru i gradivo MNO Zaton (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Nin. Gradivo je fragmentarno sačuvano. Nedostaju urudžbeni zapisnici kao i spisi iz 1947., 1948. i 1951. godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Zatona. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Poljica, 1947.–1951., 6 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Poljica, 1948.–1950., 1 knj.

2. Osnovna knjiga zaduženja i razduženja MNO Poljica, 1951., 1 knj.

Spisi, 1947.–1952., 3. kut.

1. Zapisnici sjednica odbora i zbora birača MNO Poljica, 1947., kut. 1.

Opći spisi MNO Poljica 1947.
Razni dopisi, odluke i rješenja, 1947.
Opći spisi MNO Poljica, 1948.

2. Opći spisi MNO Poljica, 1949.–1950., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Poljica, 1951., kut. 3.

Statistički podaci o uzgoju stoke i raznih poljoprivrednih kultura, podaci o socijalno ugroženim domaćinstvima
Platne liste službenika MNO Poljica, 1948.–1949.
Spisi Matičnog ureda MNO Poljica, 1948.–1952.
Razni spisi, 1948.–1951.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–157: Narodni odbor općine Nin 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.