[0447] Vinilplastika “Zadar” (1955. – 2005.)

Signatura: HR–DAZD–447

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Tvornica za preradu plastičnih masa „Vinilplastika“

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–2005.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 64 d/m

Stvaratelj: Tvornica za preradu plastičnih masa „Vinilplastika“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće „Vinilplastika“ osnovano je rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar

br. 4862–534 od 29. travnja 1955. godine. Osnovna djelatnost novoosnovanog poduzeća bila je proizvodnja finalnih proizvoda iz polivinila. Poduzeće je upisano u registar poduzeća i radnji Okružnog privrednog suda u Splitu rješenjem br. Fi–812/55 od 8. lipnja 1955. godine. U registar istog suda zabilježen je i datum konstituiranja prvog Radničkog savjeta u „Vinilplastici“ 30. svibnja 1957. Godine, kada je registrirana i promjena naziva u Tvornica za preradu plastičnih masa „Vinilplastika“. U upitniku dostavljenom 1984. vanjskoj službi Arhiva u Zadru nalazi se podatak da je tvornica započela rad sa 7 radnika, a da je te 1984. imala 1265 radnika. U 80–im godinama „Vinilplastika“ je bila radna organizacija u čijem sastavu su djelovale četiri proizvodne organizacije udruženog rada i to: Polikem, Vplaz, Kemolplast i Pagplastika s dvije radne zajednice: RZ Tehnički poslovi i RZ zajednički poslovi. Imali su i vlastitu ambulantu kao osnovnu organizaciju udruženog rada.

Tvornica je 1969. godine nagrađena Nagradom grada Zadra. Devedesetih godina tvornica je ustrojena kao dioničko društvo i kao takvo upisana u registar Trgovačko suda u Splitu 26. travnja 1996. godine po rješenju broj It–96/92–2. Trgovački sud u Splitu otvorio je stečajni postupak nad „Vinilplastikom“ d.d. 23. travnja 2002. godine rješenjem br. It–02/1099–2.

POVIJEST FONDA

Poduzeće „Vinilplastika“ upisano je u Kartoteku ustanova, poduzeća i organizacija Državnog arhiva u Zadru 1958. godine i od tada je njihovo registraturno gradivo redovito pregledavano i prema važećim propisima izlučivano. Kad je tvornica otišla u stečaj, gradivo je predano u Arhiv u tri navrata. Prva primopredaja obavljena je 6. svibnja 2003. godine, i tada je načinjen zapisnik i popis (12/7–03). Preuzeto gradivo nastalo je u razdoblju 1956.–2002. Predaja je registrirana pod brojem 317. Druga primopredaja izvršena je 2003. godine i tada je Arhivu predano gradivo nastalo u razdoblju 1955.–2003. uz zapisnik i popis (12/23–03) (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 331). Treća primopredaja obavljena je 15. prosinca 2005. kada je predano gradivo nastalo u razdoblju 1996.–2005. godine uz zapisnik i popis (12/16–05). Predaja je registrirana pod brojem 360. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

U popisima prilikom primopredaja nigdje nisu posebno iskazani urudžbeni zapisnici i spisi po urudžbenom zapisniku. Prema popisima gradivo sadrži dosjee zaposlenika, matične knjige s indeksima, financijsku dokumentaciju poduzeća, dokumentaciju izvoznih i uvoznih poslova i općenito dokumentaciju nastalu u komercijalnom sektoru, sektoru transporta, zapisnike Radničkog savjeta po osnovnim organizacijama, Upravnog i Nadzornog odbora te Glavne skupštine „Vinilplastike“ d.d. Gradivo sadrži i dokumentaciju o zaštiti na radu i zaštiti od požara, dokumentaciju stečajnog postupka, tužbe, ovrhe, revizije, ugovore, tražbine, podatke o stanovima i stambenoj izgradnji, ugovore o radu, ugovore o prodaji dionica, razne projekte i normativne akte poduzeća, procjene vrijednosti i podatke o etažnim knjiženjima.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1955.–2005., 64 d/m.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor Grada Zadra 1944.–1955.

HR–DAZD–452: Tvornica „Polikem“ Zadar 1974.–2002.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.