[0440] Ribarska zadruga Veli Rat (1906. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–440

Klasifikacija: G. 2.1.3.

Naziv fonda: Ribarska zadruga Veli Rat

Vrijeme nastanka gradiva: 1908.–1943., 1948.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 19 knj.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Ribarska zadruga Veli Rat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ribarska zadruga Veli Rat osnovana je na izvanrednim skupštinama 14. ožujka i 16. svibnja 1948. godine. Upis u registar zadruga izvršen je temeljem rješenja Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 12595 od 12. lipnja 1948. godine. U Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar upisana je pod nazivom Ribarsko–proizvođačka zadruga Veli Rat. Sjedište zadruge bilo je u Velom Ratu. Zadruga je teritorijalno obuhvaćala cijeli kotar Zadar. Prema sačuvanom arhivskom gradivu vidi se tradicija postojanja ove zadruge još od 1908. godine.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–502: Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline, 1908.–1950., str. 276

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik, 1909.–1949., knj. 1

2. Urudžbeni zapisnik ribarske zadruge Veli Rat, 1958., knj. 1

Predmetne knjige

1. Registar zadrugara Ribarske zadruge Veli Rat, 1934. (među zadrugarima je upisan i don Mate Garković, pok. Šime, prema stališu: svećenik, profesor; kasnije biskup Zadarske biskupije), 1934., knj. 1

2. Pristupnica Ribarske zadruge, 1908., 1909., 1932.–1946., knj. 2

3. Knjiga zapisnika sjednica Nadzornog odbora ribarske zadruge Veli Rat 1909.–1959., knj. 1

4. Knjiga zapisnika uprave (kasnije Upravnog odbora) ribarske zadruge u Velom Ratu, 1909.– 1959., knj. 1

5. Zapisnici Glavne skupštine Ribarske zadruge Veli Rat 1912.–1938., knj. 1

6. Knjiga zapisnika skupština Ribarsko–proizvođačke zadruge Veli Rat, 1951.–1955., 1957.– 1961., knj. 1

7. Knjiga zaposlenog osoblja Ribarske zadruge Veli Rat, 1946., knj. 2

8. Knjiga računa ulova ribe Ribarsko–prerađivačke zadruge Veli Rat, 1950.

9. Knjiga računa sa zadrugama, 1950.–1954., knj. 1

10. Knjiga inventara ribarske zadruge Veli Rat, 1955., knj. 1

11. Knjiga rashoda i prihoda Ribarsko–proizvođačke zadruge Veli Rat, 1952.–1954.

12. Financijska knjiga, 1909.–1954., knj. 4

JEZIK/PISMO

latinica; hrvatski

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–502: Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline, 1908.–1950., str. 276

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–502: Ribarsko–proizvođačka zadruga Soline, 1908.–1950., str. 276