[0395] Mjesni narodni odbor Novigrad (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–395

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Novigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,14 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Novigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

U vrijeme Drugog svjetskog rata u Novigradu od 1943. godine djeluje Narodnooslobodilački odbor općine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Novigrad je u kotaru Benkovac. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se Općina Novigrad u kotaru Benkovac, a u njezinu sastavu su mjesta Novigrad i Pridraga.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar, kao sljednik NOO Novigrad predala je 20. srpnja 1975. Arhivu u Zadru arhivsko gradivo nastalo djelovanjem NOO i MNO Novigrad (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 136/1975). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo ovoga fonda sadrži izvore za proučavanje lokalne povijesti. Sačuvani su i spisi Matičnog ureda Novigrad za 1946. i 1947. godinu. Zapisnici sjednica Mjesnoga narodnoga odbora sačuvani su samo za 1951. godinu.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika sjednica MNO Novigrad, 1951., 1 knj.

2. Knjiga s podacima o količini obradivih površina u vlasništvu mještana Novigrada, 1948., 1 knj.

Spisi, 1946.–1952., 1 kut.

3. Razni izvještaji i dopisi upućeni MNO Novigrad, 1949.–1952. (bez broja)

4. Spisi Matičnog ureda Novigrad, 1946.–1947.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarani popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–159: Narodni odbor općine Novigrad 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619