[0387] Zbirka preslika iz inozemnih arhiva SAD, NEW YORK, Osobni arhivski fond SONINO, Giorgio Sidney, barun, talijanski diplomat i političar (1847. – 1922.)

Signatura: HR–DAZD–387

Klasifikacija: M.3.

Naziv zbirke: Zbirka preslika baruna Sidneya Giorgia Sonnina

Vrijeme nastanka gradiva: 1914.–1919.

Količina gradiva: 54 svitka mikrofilmova

Stvaratelj: Giorgio Sidney barun Sonnino

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka mikrofilmova baruna Sonnina nabavljena je u SAD–u na Sveučilištu u Michiganu na poticaj dr. Dragana R. Živojinovića, redovnog profesora na FF u Beogradu, 70–ih godina prošloga stoljeća. Gradivo se odnosi na razdoblje Prvog svjetskog rata i njegove tajne i mirovne konferencije. Pretpostavka je da se izvornici spisa i telegrama čuvaju u arhivu Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije. Veći dio preslika dokumenata upućen je tadašnjem ministru vanjskih poslova Kraljevine Italije Giorgiu S. barunu Sonninu.

Barun Giorgio Sonnino, talijanski je diplomat i liberalno–konzervativni političar, rođen u Pisi 1847. Godine, a umro u Rimu 1922. godine. Već se u ranoj mladosti opredijelio za diplomaciju, a od 1880. do 1919. godine zastupnik je u talijanskom Parlamentu. Predsjednik je vlade od 1906. do 1910. godine, da bi uoči Prvog svjetskog rata preuzeo vodstvo talijanske vanjske politike i ostao sve do 1919. godine ministar vanjskih poslova Kraljevine Italije. Aktivan je sudionik tajnog sporazuma sklopljenog u Londonu 1915. godine, kojim je Italija pristupila silama Antante, kao i mirovne konferencije u Parizu 1919. godine. Od 1920. godine imenovan je doživotnim senatorom Kraljevine Italije.

Po svom političkom opredjeljenju liberalni konzervativac, sposoban zagovornik talijanske ekspanzije i kolonijalnih pretenzija, naročito u odnosu na Istru i Dalmaciju, što je djelomično i ostvareno Rapalskim ugovorom između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS. Umro je Rimu 24. studenoga 1922. u 75. godini života.

Preslike dokumenata, dopisa, korespondencije i telegrama baruna Sonnina pronašao je prilikom svog boravka u SAD–u dr. D. Živojinović na Sveučilištu za mikrofilmove grada Michigana. Njegovom zaslugom i posredovanjem mikrofilmovi su 1968. godine presnimljeni, a zatim otkupljeni za tadašnji Historijski arhiv u Zadru 1973. godine.

SADRŽAJ ZBIRKE

Na 54 role mikrofilmova nalaze se preslike dokumenata, korespondencije i telegrama koje je u vrijeme Prvog svjetskog rata dobivao i razmjenjivao tadašnji ministar vanjskih poslova Kraljevine Italije Giorgio barun Sonnino. Snimljeno gradivo odnosi se na tajne sastanke u Londonu iz 1915. Godine, kada je Italija pristupila snagama Antante, uvjetima koje je tražila za pristupanje vezano za jadransku obalu i slično.

Dio preslika odnosi se i na Mirovnu konferenciju u Parizu iz 1919. godine, neslaganje s tadašnjim predsjednikom SAD–a Wilsonom, zbog talijanskih pretenzija na Istru i Dalmaciju.

POPIS GRADIVA

Mikrofilmovi, 54 svitka.

JEZIK/PISMO

Talijanski, engleski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–118: Civilni komesarijat Zadar 1918.–1921.

BIBLIOGRAFIJA

Jannazzo, Antonio. Sonnino meridionalista. Roma, Bari: Lateza, 1986. *** Živojinović, Dragan. Italija u Dalmaciji 1918.–1920., Zadrska revija 23(1974), 1–2, str. 98–120 *** Peričić, Šime. Prilog poznavanja talijanske okupacije Dalmacije od 1918. do 1923., Radovi instituta JAZU u Zadru, 20(1973), str. 7–48 *** Sonnino, G. Sidney. Discorsi per la guerra. Foligno: Campitelli, 1922. *** Sonnino, G. Sidney. Diario, vol. 3. Bari: Lateza, 1972. *** Sarelli, A. Sidney Sonnino: Profilo. Piacenza: Porta, 1923.