[0373] Strgačić, Ante Marija, svećenik, povjesničar (1901. – 1971.)

Signatura: HR–DAZD–373

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Ante Marija Strgačić

Vrijeme nastanka gradiva: 1700.–1971.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 kut.; 2,9 d/m

Stvaratelj: Ante Marija Strgačić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ante Marija Strgačić rođen je 1. siječnja 1901. u Velom Ižu. Nakon završene gimnazije polazi Teološki i Filozofski fakultet u Ljubljani. Župničku službu obavljao je u više mjesta, a najviše se zadržao u Salima na Dugom otoku. Uz svoju službu župnika izradio je doktorsku disertaciju „Kršćanstvo u rimskoj provinciji Dalmaciji do Milanskog edikta 313.“, koju je 1941. obranio na Teološkom fakultetu u Ljubljani. Zbog nesuglasica sa zadarskim nadbiskupom oko njegovog djelovanja u Staleškom udruženju katoličkih svećenika Republike Hrvatske, napušta svećeničku službu i godine 1949. počinje rad u Historijskom arhivu u Zadru gdje ostaje do mirovine. Kada je 1965. osnovan Institut JAZU u Zadru, Strgačić već 1966. postaje njihov stalni vanjski suradnik te za njihova izdanja Radovi, ali i u drugim stručnim publikacijama piše niz članaka s povijesnim temama, glagoljici, hrvatskom jeziku i književnosti, crkvenoj, gospodarskoj, političkoj i kulturnoj povijesti Zadra i Dalmacije. Koncem pedesetih godina počeo je predavati pomoćne povijesne znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Godine 1959. Josip Broz Tito ga je odlikovao Ordenom zasluga za narod. Umro je u Zadru 1971. godine.

POVIJEST FONDA

Osobni fond Ante Marije Strgačića preuzet je u Arhiv 28. rujna 1974. godine od izvršitelja njegove oporuke. Prilikom preuzimanja nije sastavljen popis predanog gradiva. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod br. 133/74. Devedesetih godina 20. st. iz fonda su izdvojeni u Zbirku rukopisa DAZD–a: Valerio de Ponte, „Storia di Zara” nepoznatog prepisivača, „Contra Malicem Processus”, 1613., napisao kanonik Milašić, prepisao klerik Tanzlingher 1701., Ivan Tanzlinger Zanotti, Contra haereses Lutheri (autograf Tanzlingher), Ivan Tanzlingher Zanotti, Processus contra Asmodeum principem Daemonum (et Malicem) ad usum 8/6. 1701.–11/10. 1702. Iohannis Zannotti Tanzlingher, Ivan Tanzlinger Zanotti, Conferimento di Beneficii. Gradivo fonda nije sređeno. Izrađen je evidencijski popis gradiva.

SADRŽAJ

Rukopisna ostavština Ante Marije Strgačića sadrži dokumente nastale njegovim djelovanjem kao studenta, župnika, arhivista, povjesničara i sveučilišnog profesora, nastale u razdoblju od 1920. do 1971. godine. Količinu i raspon gradiva povećala je zbirka dokumenata obitelji Armanini iz Salija (kut. 23) koja sadrži imovinsko–pravne dokumente obitelji u rasponu od 1700. do 1829. koje je Strgačiću ustupio Bepo Armanini. Gradivo osim toga sadrži osobne dokumente Ante Strgačića, dokumente o promjenama njegovog statusa u službi, propovijedi i teološke radove nastale tijekom njegove župničke službe, kao i radove iz crkvene povijesti. U tu skupinu može se ubrojiti i obimna dokumentacija i korespondencija vezana uz osnivanje i djelovanje Staleškog udruženja svećenika Republike Hrvatske. Među rukopisima i radnim materijalima objavljenih i neobjavljenih radova posebnu grupu čine oni koji se odnose na glagoljicu i povijest Salija i Dugog otoka. Radeći kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti Strgačić je izradio programe i skripta iz pomoćnih povijesnih znanosti, prijevode stranih i domaćih autora iz područja paleografije, diplomatike, arhivistike. U fondu je sačuvana i znatna količina korespondencije Ante Strgačića s velikim brojem korespondenata u razdoblju od 50 godina. Osobni arhivski fond nije arhivistički obrađen.

POPIS GRADIVA

Spisi, kutija 1–29

JEZIK/PISMO

Hrvatski, latinski, talijanski; latinica, glagoljica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–200: Ante Strgačić

BIBLIOGRAFIJA

Foretić, Dinko. Bibliografija objavljenih radova dr. Ante Strgačića, Zadarska revija, 20(1971), 2, szt. 132–134