[0365] Obitelj Stocco-Gossetti, Zadar (1545. – 1897.)

Signatura: HR–DAZD–365

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Stocco–Gossetti

Vrijeme nastanka gradiva: 1545.–1897.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Obitelj Stocco Gossetti

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon podjele dobara Bianche Manfredi 1580. godine, Donato Stocco prodaje svoju imovinu u Bergamu u Italiji i seli u venecijanski Zadar. Obitelj Stocco dobiva na korištenje i vlasništvo dosta posjeda na otocima u okolici Zadra, pa tako i na otoku Ugljanu. Za sebe gradi dvorac Stocco 1630., a 1640. godine prodaje ga plemićkoj obitelji Lantana.

U zadarskim maticama spominje se Gio Antonio (Zanantonio) Stocho (di Stochi) 1591. kao „mercer“ (trgovac na malo), s napomenom da je iz Bergama. Godine 1636. sastavio je oporuku u Zadru. Ostavio je dva sina Francesca i Giuseppea. Francesco je nastavio generacijski niz. Obitelj Stocco pirpadala je zadarskom građanstvu, te su u knjigu zadarskih građana bili upisani: Francesco (1639.), Marco (1649.), Gian Giacomo (1677.) i Giovanni Battista Stocco (1733.) te Marija Stocco, kći Donata. Unuka Francesca udala se za Giovannija Battistu Ferrarija, zadarskog građanina.

Kći Marije i Giovannija Battiste Ferrarija, Elena udala se 1783. za Lorenza Gossettija, koji je rođen 1746. u Legnanu u Italiji. Lorenzo Gossetti potječe iz obitelji mletačkog časnika podrijetlom iz Bassana. Doselio se u Zadar 1768. gdje se zaposlio kao zamjenik tajnika u Građanskoj i sudskoj kancelariji. Dana 18. srpnja 1805. Lorenzo i njegov brat Michele Antonio upisani su u knjigu zadarskih građana. Michele Antonio Gossetti je bio natporučnik oženjen za Annu Felicinović iz Zadra.

Antonio Girolamo Giuseppe Gossetti, sin Elene i Lorenza rođen je 23. studenoga 1785. godine. Zaposlio se 1805. u državnoj službi i u njoj odradio 42 godine. U braku s Rosom Giljanović imao je pet sinova: Girolama, Giuseppea, Lorenza, Antonija i Francesca. Prema podacima s rodoslovnog stabla koje se nalazi u fondu, na kraju 19. stoljeća 1897. godine živa su samo dva muška potomka ove grane obitelji Gossetti i to dva maloljetna dječaka, Antonio i Rugiero, rođena u braku Lorenza Gossetija Antonijevog i Chiare Abelić s Molata.

POVIJEST FONDA

Ovaj obiteljski arhivski fond prvi put se spominje u inventaru Državnog arhiva u Zadru 1955. godine. Dana 7. rujna 1995. Stanko Portada iz Molata je posredstvom Olega Petrovića predao Državnom arhivu u Zadru knjigu s prijepisima dokumenata koja se odnosi na obitelj Gossetti od 16. do 19. st. i rodoslovno stablo obitelji Gossetti izrađeno 1897. godine (12/12–1995). Novopristigli dokumenti su greškom priključeni arhivskoj zbirci Miscellanea u kutiju 196. U istom fondu su se u kutiji 14 nalazili pohranjeni dokumenti parnice sestara Marije Stocco Ferrari i Margarete Stocco–Balio protiv Elene Ferrari Gossetti u razdoblju od 1798. do 1805. godine. Godine 2010. godine spisi obitelji Stocco i Gossetti su izdvojeni iz zbirke Miscellanea i pripojeni obiteljskom arhivskom fondu Stocco–Gossetti.

SADRŽAJ

Gradivo ovog obiteljskog arhivskog fonda pripadalo je obitelji Gossetti. Budući da se gradivo odnosi na obranu prava obitelji Gossetti na imovinu obitelji Stocco, fond je nazvan Stocco– Gossetti. Dijelom fonda su kupoprodajni ugovori, oporuke, ženidbeni ugovori, dokumenti o diobama i sudskim sporovima vođenim radi imovine obitelji Stocco. Genealoško stablo, izrađeno u nekoliko inačica također dokumentira rodbinski odnos obitelji Stocco i Gosetti.

U fondu se čuvaju tri oporuke i jedan dokument o diobi osoba koje nisu članovi niti obitelji Stocco niti obitelji Gosseti. Samo u jednom od tih dokumenata spominje se među nasljednicima Donato Stocco. Posebno su zanimljivi registri dokumenata u kojima je jedan autor analitički popisao sve dokumente kojima je obitelj došla u posjed nekog terena ili kuće kroz razdoblje od tristo godina. Zapisi sadrže podatke o strankama u poslu, predmetu, datumu i često o imenu notara kod kojeg je dokument sačinjen. Preko tih zapisa, iako dokumenti nisu sačuvani, saznajemo mnogo o gospodarskoj snazi i aktivnosti ove zadarske obitelji. Za podatke o obitelji Gossetti dragocjena je knjiga prijepisa dokumenata koja je izdvojena iz fonda Miscellanea, a između ostalog sadrži genealogiju obitelji od polovine 16. st. do grane Gossettijevih koja je polovinom 18. st. došla u Zadar.

POPIS GRADIVA

1. Imovinsko–pravni dokumenti obitelji Stocco i Gossetti, kut. 1

2. Registri dokumenata obitelji Stocco, kut. 2

3. Parnica sestara Stocco za nasljedstvo; genealogija obitelji Gosseetti iz Bassana, 1550.–1897., kut. 3

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.