[0363] Obitelj Papafava – Zadar (1800. – 1927.)

Signatura: HR–DAZD–363

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Papafava

Vrijeme nastanka gradiva: 1800.–1927.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Obitelj Papafava

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj starinom iz Padove, ogranak je roda Carrara. Dominik Papafava došao je u Hvar kao mletački činovnik i oženio se Katom Roić. Njihov sin Nikola (Hvar, 1770. – Zadar, 1833.) doselio se u Zadar gdje je radio kao odvjetnik i sudac Prizivnog suda. Nikolin sin Dominik (Zadar, 1815.–1899.), po struci pravnik i javni bilježnik zanimao se za botaniku. Njegovi sinovi su Radoslav (1857.–1918.) javni bilježnik i dr. Vladimir Papafava, odvjetnik.

Vladimir Papafava (1850.–1927.) karijeru je započeo kao činovnik u Financijskom odvjetništvu Dalmacije, a 1883. prelazi u zadarsko Kotarsko poglavarstvo. Radeći kao odvjetnik u Zadru razvio je živu znanstvenu djelatnost. Napisao je niz knjiga i rasprava iz pravne povijesti i javnog bilježništva. Bio je među pokretačima i suradnicima splitskog časopisa Pravo. Bio je član Matice dalmatinske i pristalica Narodne stranke. Svoju bogatu knjižnicu ostavio je gradu Zadru i danas je dijelom knjižnog fonda Znanstvene knjižnice u Zadru.

POVIJEST FONDA

Dr. Ivo Grgić primitak ovog gradiva u Arhiv smješta u razdoblje između 1895. i 1910. godine. Prvi put ga nalazimo registriranog u Inventaru DAZD–a iz 1955. Dana 6. listopada 2010. pregledom sadržaja fonda Miscellanea utvrđeno je da se u svežnju 24 na pozicijama 9, 11, 18, 23, 29, 41 i 42 nalaze dokumenti obitelji Papafava. Gradivo je izdvojeno iz fonda Miscellanea i priključeno obiteljskom fondu Papafava.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži dokumente triju generacija obitelji Papafava. Najbrojnije i sadržajno najcjelovitije je gradivo koje se odnosi na Nicolu Papafava (1770.–1833.). Ostalo gradivo odnosi se na njegovog sina Dominika i unuka Vladimira. Radi se o manjoj količini njihovih poslovnih i imovinsko–pravnih dokumenata.

POPIS GRADIVA

1. Dokumenti Nicole Papafava i njegove žene Regine (poslovni, imovinsko–pravni

dokumenti, dokumenti o društvenim djelatnostima i korespondencija), 1800.–1833., kut. 1

2. Dokumenti Dominika i Vladimira Papafava (poslovni i imovinsko–pravni), 1855.–1927.,

kut. 2.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–Ms 39, 372, 373, 562, 669, 795, 863, 917, 919

BIBLIOGRAFIJA

Maštrović, Vjekoslav. Istaknuti hrvatski pravni znanstvenik napose iz bilježničkog prava – Vladimir Pappafava (1850.–1927.), Radovi Zavoda JAZU u Zadru, 27–28 (1981). str. 71–106 *** Domenico Pappafava i njegova ostavština rodnom Zadru: katalog izložbe. Zadar. Narodni muzej, Prirodoslovni odjel, 2009.