[0360] Obitelj Matafari – Zadar (1429.-1474.)

Signatura: HR–DAZD–360

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Matafari

Vrijeme nastanka gradiva: 1429.–1474.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Obitelj Matafari

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Matafari su zadarska plemenitaška obitelj potekla od roda Lampridijevaca. U dokumentima iz godine 1075. i 1105. Lampridije se spominje kao gradski prior. Imao je sina Matafara, redovnika samostana Sv. Krševana i Vučinu, suca. Praunuk spomenutog Vučine Prestancije, prvi je zabilježen s prezimenom Matafaro (Matafari, Matafaris, de). Obitelj zadarskog trgovca Benedikta Matafara spominje se već 1280., a dala je nekoliko gradskih rektora, odličnika i biskupa i do početka 15. st. jedna je od najistaknutijih među zadarskom vlastelom. To su Nikola de Matafari, biskup ninski (1333.). Ivan XXII. imenovao ga je zadarskim nadbiskupom (1333.–1367.), Ivan, biskup ninski (1342.–1344.), Dimitrije, ninski biskup i biskup Pićna u Istri. Oko godine 1376. još u ranoj dobi postaje Petar de Matafaris zadarskim nadbiskupom. Godine 1384. odlazi u Rim gdje je zaređen i zatim se vraća u Zadar. Bio je na strani pobunjenika u Hrvatskoj protiv kraljice Marije, maloljetne kćeri Ludovika. Kada su kraljičina majka Elizabeta i Gorjanski u Budimu ubili Karla II., braća Horvati, Ivan Paližna i Tvrtko zajedno s Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem započeli su građanski rat i proglasili kraljem maloljetnog Karlovog sina Ladislava Napuljskog. Ivan Paližna pogubio je Elizabetu, a Mariju je zatočio u Novigradu. Ubrzo ju je oslobodio njen muž Žigmund, uz pomoć Venecije i krčkog kneza Ivana. Kako je nadbiskup Petar bio na strani pobunjenika, sklonio se u Italiju, a kralj je zaplijenio sva njegova dobra. U Rimu je Andrija Tomacello Marchese postavio Petra za generalnog upravitelja pokrajine Piceno. Umro je u Ascoliju 1400. godine.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o tome kada je gradivo preuzeto u Arhiv. Prvi put se spominje u inventaru DAZD–a 1955. godine.

SADRŽAJ

Fond sadrži jednu računsku knjigu s evidencijama prihoda u razdoblju od 1429. do 1474. godine. Knjiga je uvezana u pergamenu nekog starijeg evanđelistara.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1429.–1474., kut. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski, latinski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Ljubić, Šime. Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Vienna, Zara, 1856., str. 202–205. *** Nicolo de Matafari arcivescovo di Zara ed i suoi scritti. Zadar, 1881. *** Fabijanec, Sabine Florence. Pojava profesije mercator i podrijetlo trgovaca u Zadru u XIV. i početkom XV. stoljeća, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 19(2001), str. 83–125