[0358] Zbirka obitelji Marcatti.Zapisi o Skradinskoj biskupiji (1785. – 1856.)

Signatura: HR–DAZD–358

Klasifikacija: L.2.

Naziv zbirke: Obitelj Marcatti. Zbirka zapisa za povijest Skradinske biskupije

Vrijeme nastanka gradiva: 1785.–1856.

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

POVIJEST ZBIRKE

Dana 12. srpnja 1900. godine u urudžbenom zapisniku Arhiva pri Namjesništvu zabilježena je ponuda za otkup pergamena i rukopisa od obitelji Marcatti iz Skradina (46/1900). Slijedom te ponude uprava Arhiva obratila se Predsjedništvu Namjesništva za dozvolu otkupa i dodjelu sredstava. U dopisu Predsjedništvu stoji da se radi o 19 papinskih bula iz prve polovice 19. st. i jednoj pergameni iz 1790. koje sve imaju viseće pečate, sve su u odličnom stanju i procijenjene na 20 fiorina. Obitelj se, međutim, s cijenom nije složila, pa se moli Predsjedništvo da poveća cijenu i da posredstvom Okružnog poglavarstva u Šibeniku preuzme ponuđeno gradivo. Sljedeće godine među dokumentima Arhiva starih spisa (42/1901) nalazimo dokument iz kojeg se vidi da je Ministarstvo unutarnjih poslova odobrilo Predsjedništvu otkup dokumenata od Perine Marcatti iz Skradina bez podatka o cijeni koja je plaćena. Odmah su za dokumente izrađena kratka regesta koja su još uvijek u upotrebi. Zbog činjenice da je gradivo ovog fonda otkupljeno od obitelji Marcatti, bilo je klasificirano kao obiteljski fond Marcatti. Budući da gradivo sadrži dokumente iz šibenske crkvene povijesti s kraja 18. i početka 19. st., u ovom je Vodiču klasificirano u skupini zbirke (L.2.)

SADRŽAJ

Dokumenti u ovoj zbirci odnose se na crkvene dostojanstvenike Šibenske i Skradinske biskupije s kraja 18. st. (kao što je isprava šibenskog biskupa Venantisa Felixa Scottija o relikvijama iz godine 1785.), zatim s početka 19. st. (devet bula pape Pija VII. o imenovnju Ivana Dominika Altei skradinskim biskupom iz 1802. godine), 3 isprave o crkvenim dostojanstvenicima u Skradinu iz 1817. godine. Najveći dio dokumenata odnosi se na izbor skradinskog vikara Filipa Bordinija šibenskim biskupom, na njegovo imenovanje, posvećenje, postavljanje i ovlaštenja (1826.–1828). Jedna je isprava pape Pia IX. iz 1856. o imenovanju fra Vice Zubronića kotorskim biskupom. Fond sadrži ukupno 19 bula pape Pija VII. i Lava XII. Dokumenti su složeni u jedinstvenu kronološku seriju.

JEZIK/PISMO

Talijanski, latinski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Biskupijski i kaptolski arhiv u Šibeniku.

BIBLIOGRAFIJA

Sedam stoljeća Šibenske biskupije: zbornik radova sa znanstvenog skupa Šibenska biskupija od 1298. do 1998. Šibenik: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, 2001.