[0356] Obitelj Katić – Ždrelac, Zadar (1499. – 1895.)

Signatura: HR–DAZD–356

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Katić

Vrijeme nastanka gradiva: 1499.–1895.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Obitelj Katić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj Katić je posjednička obitelj nastanjena u Zadru, o čijoj povijesti znamo vrlo malo. Najstariji zapis u fondu je bilješka o nekretninama obitelji Katić iz 1623. godine. Sačuvano je svjedočanstvo iz 1577. godine da je obitelj zemljište kupovala na dražbama, ali i uzimala u najam. Nema podataka da su se njezini članovi bavili nekim drugim poslom osim poljoprivredom. Obitelj je imala posjede u Ždrelcu i Dobropoljani na otoku Pašmanu. To upućuje na Dominika Katića iz Ulcinja koji se nakon pada Ulcinja pod osmansku vlast 1571. preselio na mletački teritorij i u Zadru osnovao obitelj. On je imao posjed u Dobropoljani na otoku Pašmanu.

Zemljišta koja je obitelj Katić uzimala u najam na otoku Pašmanu i Ugljanu bila su u vlasništvu obitelji Fanfogna i Carceniga. Obitelj Katić je uzimala u najam i zemljišta u Škabrnji, Plavaniki i Prkosu koja je početkom 18. st. dobio investiturom (zapisom o uvođenju u posjed) pukovnik Benedetto dall’Ostia. Isto tako u najmu je imao zemljište u Kuli Atlagić koju je 1741. investiturom dobio Šimun Burovac. Osim tih imena koja se najviše pojavljuju u gradivu, javlja se i niz drugih lokaliteta i vlasnika zemlje koji su bili u poslovnim odnosima s obitelji Katić.

POVIJEST FONDA

Obiteljski fond Katić preuzet je u Arhiv 19. studenoga 1958. godine bez primopredajnog zapisnika, uz napomenu da gradivo nije imalo vlasnika i da je preuzeto u mjestu Ždrelac na otoku Pašmanu (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 43/1958).

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži imovinsko–pravne dokumente obitelji Katić i obitelji od kojih su Katići uzimali zemlju u najam. To su kupoprodajni ugovori za zemlju i nasade, ugovori o najmu zemlje i nasada, oporuke, sudski dokumenti, odluke knezova u sporovima kolona i vlasnika zemlje, odluke generalnih providura o investiturama zaslužnim časnicima, procjene i evidencije uroda i slično. Osim zapisa obitelji Katić, najbrojniji su zapisi obitelji Fanfogna, Dall’Ostia i Carceniga. Uz imovinsko–pravne dokumente sačuvana je manja količina poslovnog dopisivanja. Imovinsko–pravni dokumenti glase na Nikolu, Antuna, Vincenza i Josipa Katića. Najstariji dokument u fondu je pergamena iz 1499. godine o imenovanju Šimuna Šimunića za rektora i kapelana crkve Sv. Tome u Dobropoljani.

POPIS GRADIVA

1. Kuporpodaje nekretnina 1789.–1840.; sudski dokumenti 1774.–1894.; dokumenti o najmu zemljišta, evidencije o plaćanju dominikala, popisi kolona na zemljišti u Škabrnji, Prkosu i Murvici 1743.–1836.; dopisivanje članova obitelji Katić 1729.–1895.; najam zemljišta u okolici Knina od obitelji Miletić, Crnica i Spare 1807.–1863., kut 1

2. Ždrelac: najam zemlje, popisi posjeda, procjene uroda, evidencije, dokumenti Hipotekarnog ureda, kupoprodaje 1623.–1880.; dokumenti o porezu 1837.–1852.; sudski dokumenti maloljetnih članova obitelji Bonvardi čija je sestra udana za Antonija Katića, 1847.–1852., kut. 2

3. Zapisi o zemljištu obitelji Fanfogna u Banju i Dobropoljani (oporuke, diobene nagodbe, procjene uroda, dražbe, odluke kneza u sporovima s kolonima, ugovori o najmu), 1565.–1862. Dokumentacija o investituri obitelji pukovnika Benedetta Dall’Ostie za terene u Škabrnji, Plavaniki i Prkosu), 1723.–1817. Članovi obitelji Katić su imali terene u najmu, kut. 3

4. Zapisi o zemljištu obitelji Carceniga u Ždrelcu koju je obitelj Katić imala u najmu 1788.–1833., Imenovanje Šimuna Šimunića rektorom i kapelanom crkve Sv. Tome u Dobropoljani iz 1499. Cippico–Bortolazzi, nagodba o imovini 1621.; karta terena na području Kule Atlagić koju je generalni providur Angelo Memo dao u posjed (invenstituru) Šimunu Borovcu 1741., a koju je obitelj Katić kasnije imala u najmu; oporuke Bernardina Margantea (1740.), don Giorgia Stalcogne (1750.), Grisogona Matula (1767.); kupoprodajni ugovori osoba koje nisu bile članovi obitelji Katić za zemlje u Ždrelcu i Dobropoljani, 1787.–1859., sudski dokumenti osoba koje nisu bile članovi obitelji Katić, 1701.–1852., kut 4

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica, glagoljica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.