[0345] Obitelj Rolli – Zadar (1613. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–345

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Rolli

Vrijeme nastanka gradiva: 1613.–1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 kut.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Obitelj Rolli

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj Rolli je građanska obitelj iz Zadra. Njeni muški članovi su u više generacija bili pravnici, a bavili su se i upravljanjem zemljišnim posjedom obitelji, što je bio čest slučaj kod građanskih obitelji u Zadru. Najstariji član obitelji koji se pojavljuje u dokumentima je Pietro Rolli zvan Bologna pok. Giovannija. Pregledom matičnih knjiga nije pronađen podatak o njegovom rođenju i vjenčanju s Vincenzom Valerio, što bi moglo značiti da su kao bračni par doselili u Zadar. Moguće je da njegov nadimak govori o tome odakle je došao. U matičnoj knjizi umrlih (HR–DAZD–378, br.1542) prilikom upisa njegove smrti 1852. u 86. godini života, stoji da je rođen i nastanjen u Zadru, međutim, u 1765. i 1766. godini nije pronađen upis njegova rođenja u knjizi rođenih župe sv. Stošija. Do rođenja njihove djece prezime Rolli uopće se ne pojavljuje u zadarskim matičnim knjigama. Prvo rođenje zabilježeno je 27. veljače 1794. kada su dobili kćer Barbaru, koja je najvjerojatnije umrla, jer su 1799. dobili još jednu djevojčicu kojoj su dali ime Barbara. Prilikom upisa u matičnu knjigu rođenja kćeri 1808. godine svećenik je uz majčino ime dodao da je iz mjesta Cividal u blizini Belluna u Italiji (u izvorniku Cividal di Bellun nel Friuli) (HR–AZDN–43). O Pietrovoj poslovnoj aktivnosti doznajemo posredno iz njegove molbe koju je uputio Upravi Arhiva starih spisa kojom je zatražio preslike njegovih ugovora s francuskom Upravom državnih dobara od 20. rujna 1810. godine. Navedeni ugovori odnose se na pravo ribarenja ispod zadarskih utvrda i u uvali Foša (HR–DAZD–251: Državni arhiv u Zadru, 121/1820., 275/1821). Počeo je kupovati zemljišta za obiteljski zemljišni posjed sudjelujući u javnim dražbama u Lukoranu i Ninu. Obiteljsku kuću kupio je 1810. godine od Josipa Hrvatina pok. Antonija (u kupoprodajnom ugovoru kao predmet kupoprodaje stoji – kuća i trgovina), smještenu na današnjoj Poljani Plankit (Piazza Marina) kod crkve Sv. Krševana. U trenutku smrti 20. veljače 1852. godine imao je troje žive djece: Antonija, Luciju, udovicu Tipmaun i Rosu, udovicu Afrić. Njegov sin Antonio Rolli rođen je 8. rujna 1809. u Zadru. Studij prava završio je 1836. u Padovi. Godine 1850. oženio se s Marijom Berettini iz Zadra s kojom je u braku dobio devetero djece: Eugenija, Antonija, Giovannija, Pietra Vincenza, Mariju, Rosu, Elisu i Cristinu. U fondu nema njegove poslovne dokumentacije, samo se može pretpostaviti da je bio odvjetnik. Godine 1864. imenovan je za vicekonzula Turske u Zadru, a tu je dužnost obavljao do 1870. kada se na njoj zahvalio C. kr. Namjesništvu za Dalmaciju. Umro je 1874. godine. Antonijev sin Antonio rođen je 1862. godine. Oženio se Elisom Begna pok. Cosima s kojom je u braku dobio dvije kćeri: Eleonoru i Bianchu. Antonio je poput oca bio pravnik. Godine 1896. zaposlio se u Pokrajinskoj financijskoj upravi – Financijskom odvjetništvu (Direzione Provinciale della finanza – Procura di finanza). U toj je instituciji mijenjao položaje, a posljednji sačuvani podatak o zaposlenju datiran je 1913. godine. Uz rad bavio se i upravljanjem obiteljskim zemljišnim posjedom. Obitelj Rolli posjedovala je veći zemljišni posjed u Lukoranu i Sutomišćici na otoku Ugljanu i u Privlaci. Prvi sačuvani dokument o kupnji terena u Lukoranu koji su bili u vlasništvu ukinutog samostana Sv. Krševana u Zadru, je iz godine 1836. Radi se o objavi javne dražbe koju je oglasilo Okružno poglavarstvo u Zadru s dopuštenjem Dvorske komisije za prodaju državnih dobara u Beču. Dražba je održana 31. ožujka 1836. godine u Okružnom poglavarstvu u Zadru, a najbolju od tri ponude dao je Pietro Rolli. Dio zapisnika s dražbe sadrži tabelu dobara koje je Rolli kupio s rubrikama: naziv lokaliteta, granice, ime i prezime kolona, površina terena, stabla (masline ili voćke), vrsta terena (oranica, voćnjak, maslinik) i godišnju dominikalu. Iz spomenutog dokumenta može se zaključiti da se radi o velikom posjedu s manjim površinama raštrkanima na više lokaliteta području Lukorana, a istraživači mogu preračunavanjem starih mjera doći do stvarne površine. Osim te dražbe u fondu su sačuvani dokumenti o još tri kupoprodaje terena na području Lukorana i to: 1847. godine od Ive Ivina Rančića je Antonio Rolli pok. Pietra kupio teren na lokalitetu Prid crkvom, iste godine od Frane Rančića pok. Jure kupio je i četiri terena na lokalitetima Pod Ruševac, Vrtal ozgor kuće i Veli kus s nasadima maslina, te 1898. kada je Antonio Rolli pok. Antonija kupio od Mate Sikirića pok. Šime terene na lokalitetima Ograda, Vrh, Nožica i Na jugo. Dokumenti bilježe i veliku prodaju Rolllijevih terena u Lukoranu i to kolonima iz obitelji Pestić u razdoblju 1912.–1914. godine. O posjedu u Privlaci sačuvani su oskudniji podaci, a po količini sačuvanih dokumenata može se zaključiti da je bio manji od onog na području Lukorana.

Iz pisma kćerke Eleonore iz Milana, što ga je Elisa Rolli primila 1939. godine, moglo bi se zaključiti da je u Zadru dočekala početak Drugog svjetskog rata, a njena i sudbina drugih članova obitelji u narednom razdoblju nije poznata.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o tome kada je gradivo obiteljskog fonda Rolli stiglo u Arhiv. Prvi put je registriran u Pregledu arhivskih fondova i zbirki SR Hrvatske iz 1984. godine kao obiteljski fond Begna Rolli. Nakon podrobnije identifikacije gradiva utvrđeno je da fond sadrži malu količinu gradiva koja se odnosi na obitelj Begna, pa je ovaj obiteljski arhivski fond preimenovan u Obiteljski arhivski fond Rolli.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda odnosi se većim dijelom na spise o posjedu obitelji Rolli i to onom u Privlaci i na otoku Ugljanu u mjestima Lukoran i Sutomišćica. To su spisi o kupoprodajama, kolonatskim odnosima, evidencijama prihoda, prinosa i obrađivača, sudski spisi koji se odnose na posjede te spisi o agrarnoj reformi provedenoj u Kraljevini Jugoslaviji 30–ih godina 20. stoljeća. Osim spisa o posjedu sadrži i manju količinu osobnih i poslovnih dokumenata članova obitelji Rolli, Begna i Ivana Maršana, trgovca iz Zadra za kojeg nije utvrđena veza s obitelji Rolli ili Begna. Imenovanje dr. Antona Rollija vicekonzulom Turske u Zadru pisano je arapskim pismom.

POPIS GRADIVA

1. Antonio Rolli pok. Pietra (osobni i poslovni dokumenti, dokumenti o društvenim aktivnostima, imovinsko–pravni dokumenti žene Marie Rolli rođ. Berettini)

2. Antonio Rolli pok. Antonija (rođ.1862.) (osobni i poslovni dokumenti, dokumenti njegove žene Elise Rolli rođ. Begna i nešto dokumenata obitelji Begna), kut. 1

3. Posjedi (Lukoran, Ugljan, Privlaka, Nin, Zadar; kupoprodaje, dokumenti sudskih sporova u vezi s posjedom i prihodima s posjeda, evidencije prinosa, prihoda, troškova, plaćenog poreza, kolonatski odnosi, zakup i najam), kut. 2–7

4. Miscellanea (dokumenti Ivana Maršana, zbirka tiskovina), kut. 7–9

JEZIK/PISMO

Talijanski, turski; latinica, arapsko pismo

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.