[0322] Općinski komitet SKH Zemunik (1944. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–322

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Zemunik

Vrijeme nastanka gradiva: [1944]1960.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Zemunik

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Općinski komitet SKH Zemunik obuhvaćao je mjesta Debeljak, Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare, Škabrnja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. iz općine Zemunik se izdvajaju Poličnik i Suhovare i ulaze u sastav novoosnovane općine Poličnik, a mjesto Debeljak se pridružuje općini Zadar–vanjski.

Općinski komitet SKH Zemunik djeluje od 1952. do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije SKH u mjestima bivše općine Zemunik djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige i spisi, knj. 1, svež. 1

1. Popis članova

2. Registar izdatih članskih knjižnica

3. Dopisivanje s Okružnim komitetom KPH Zadar, 1944.

4. Popis članova i članarina, 1960.–1961.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.