[0304] Ribarska zadruga Iž Mali (1949. – 1962.)

Signatura HR–DAZD–304

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Ribarska zadruga Iž Mali

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Ribarska zadruga Iž Mali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U Zadružnom registru Trgovačkog suda u Splitu u kojem su registrirane sve zadruge zadarskog područja, jedina registrirana zadruga s otoka Iža je Poljoprivredna zadruga Iž Veli. Ona je osnovana temeljem zaključka skupštine zadruge održane 5. rujna 1948., a u registar je upisana 24. studenoga 1948. temeljem rješenja NO kotara Zadar br. 24588. Na jednom dopisu koji je NOO Iž Veli uputio 3. studenoga 1959., na mjestu primatelja dopisa stoji da se upućuje Poljoprivrednoj zadruzi Iž Veli i Iž Mali, a u nastavku Ribarskoj zadruzi Iž Mali. To nas upućuje na zaključak da je Ribarska zadruga Iž Mali bila dijelom veće zadružne organizacije odnosno Poljoprivredne zadruge Iž Veli i Iž Mali.

Rješenjem NO općine Iž Veli broj 01–1036/1/1960. od 23. kolovoza 1960. formirana je likvidacijska komisija Ribarsko–proizvođačke zadruge Iž Mali sa zadaćom da popiše sredstva u vlasništvu zadruge i poduzme druge radnje za okončanje rada zadruge.

POVIJEST FONDA

Nema podataka o načini na koji je gradivo ovog fonda primljeno u Arhiv.

Godine 2011. pregledom fonda HR–DAZD–380: Specimina završnih računa zadarskih privrednih i drugih organizacija, pronađena je manja količina spisa Ribarske zadruge Iž Veli iz razdoblja 1959.–1962. i pridružena ostatku gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži uglavnom financijsku dokumentaciju (temeljnice, blagajnički izvještaji, putni nalozi, uplatnice, isplatnice) iz 1959. godine. Naknadno pronađeno gradivo odnosi se na likvidaciju zadruge, inventure sredstava zadruge, podatci o nabavci pogona za ribarski brod. Premda bi po važećim propisima veći dio toga gradiva mogao biti izlučen, odlučeno je da se zadrži kao jedini trag o postojanju Ribarske zadruge Iž Mali.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1949.–1962., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.