[0294] „Budućnost”. Mjesno privredno poduzeće Pag (1951.–1955.)

Signatura: HR–DAZD– 294

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: „Budućnost“ Mjesno privredno poduzeće Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 5 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj „Budućnost“ Mjesno privredno poduzeće Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Odlukom Mjesnog narodnog odbora Pag od 15. veljače 1952. osnovano je Privredno uslužno poduzeće „Budućnost“ Pag, koje je do tada poslovalo pod nazivom „Budućnost“ Mjesno privredno poduzeće Pag. Pravilnik o radu poduzeća donesen je 24. kolovoza 1955. godine temeljem rješenja br. 4729/55. NO kotara Rab. Djelatnost poduzeća bila je trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Poduzeće se bavilo i distribucijom električne energije i pružanjem transportnih usluga, opskrbom vodom te izradom i popravljanjem obuće. Prvi Pravilnik poduzeća donesen je 1954. godine. Poslovanje i djelovanje tvrtke prestalo je početkom 1956. godine.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo fonda nije zavedeno u Knjigu primljenog gradiva. Spisi su odlagani po rednom broju urudžbenog zapisnika. Urudžbeni zapisnici nisu sačuvani. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki (2006.) ovaj je arhivski fond bio pogrešno prikazan pod klasifikacijom G.2.9. kao obrt. Glavna djelatnost poduzeća bila je trgovina, ugostiteljstvo i turizam te je ovdje prikazan u klasifikaciji G.2.6. kao ugostiteljstvo i turizam. Izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Spisi fonda odnose se na gospodarsko–turističke djelatnosti tvrtke na području otoka Paga i vrijedan su izvor za proučavanje nekih privrednih grana na samom otoku u razdoblju od 1951. do 1956. godine. Osobito je vrijedan izvor za proučavanje povijesti turizma na otoku Pagu. Fond sadrži podatke i o trgovini na „ malo i veliko“ te o distribuciji struje i vode kao i obrtnim i uslužnih djelatnostima.

POPIS GRADIVA

Predmetna knjiga

Matična knjiga zaposlenika „Budućnosti“ – Pag od 1950.do 1955., 1 knj.

Spisi, 1951.–1955., 5 kut.

1. Pravilnik Privredno–uslužnog poduzeća „Budućnost“ Pag iz 1954./55; Zapisnici sjednica Radničkog savjeta iz 1953.–1955.; Zapisnici sjednica Upravnog odbora tvrtke za 1952.–1953.; Tarifni pravilnici; Adaptacija Hotela „Smokva“ u Pagu; Opći spisi za 1951. od br. 1/1500, kut.1.

2. Opći spisi i dopisi upućeni tvrtki 1952–1954., kut. 2.

3. Opći spisi za 1953.–1954. Statistički izvještaji za 1954. godinu, kut. 3.

4. Opći spisi za 1955., br. 1–573. Razno; Inventari i inventure za 1952.; cjenici uslužnih djelatnosti; Troškovnik i proračuni distribucije električne energije; Budžet tvrtke za 1952.

5. Razni ugovori s dobavljačima, rješenja i dopisi, platne liste uposlenika tvrtke, kut. 4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–160: Narodni odbor općine Pag 1952.–1962.