[0293] Zanatsko poduzeće „Brodostolar” Iž Veli (1958.–1962.)

Signatura: HR–DAZD–293

Klasifikacija: G.2.9.

Naziv fonda: Zanatsko poduzeće „Brodostolar“ Iž Veli

Vrijeme nastanka gradiva: 1958.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Zanatsko poduzeće „Brodostolar“ Iž Veli

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Brodograđevno stolarsko zanatsko poduzeće „Brodostolar“ Iž Veli osnovao je Narodni odbor općine Iž Veli 28. ožujka 1959. godine rješenjem br. 147/59. Sjedište poduzeća bilo je u Ižu Velom. Prema Pravilima poduzeća koja je potvrdio Narodni odbor općine Iž Veli 23. siječnja 1960. godine, predmet poslovanja poduzeća je novogradnja i remont drvenih brodova do 200 tona nosivosti, čišćenje i remont brodskih motora, pružanje usluga bravarske i motorne struke, izrada raznih proizvoda, uključujući sobni i kuhinjski namještaj, građevnu stolariju i drvenu ambalažu te izradu bačvarskih proizvoda za kućanstvo. Dana 31. listopada 1962. godine Narodni odbor općine Zadar donio je Rješenje (01/2–19323/1–1962) o prestanku rada Zanatskog poduzeća „Brodostolar“. U obrazloženju Rješenja stoji da poduzeće posluje s gubitkom i ne vidi se mogućnost popravka situacije, pa se pokreće stečajni postupak.

POVIJEST FONDA

Nije sačuvan podatak o primopredaji gradiva poduzeća „Brodostolar“ Veli Iž. Fond nije arhivistički sređivan. Iz gradiva su izlučene 3 knjige ulaznih i izlaznih računa.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži opće spise nastale djelovanjem poduzeća, zapisnike sjednica Upravnog odbora, investicijski program i nacrte terena i radnih prostora, te nacrte plovila. Također su sačuvani završni računi za sve godine djelovanja poduzeća, kao i Pravila poduzeća donesena 1960. godine. Gradivo sadrži i urudžbeni zapisnik za cijelo razdoblje djelovanja poduzeća i matičnu knjigu zaposlenika. Premda je poduzeće službeno osnovano u ožujku 1959. godine, spisi su sačuvani od 1958. godine (prvi upis urudžbenom zapisniku je 7. veljače 1958.), kada je dostavljen prijedlog plana za osnivanje poduzeća Narodnom odboru općine Iž Veli. Godine 1958. rješavan je problem prostora za rad i imenovanje upravitelja poduzeća.

POPIS GRADIVA

Knjige, Urudžbeni zapisnici 1958.–1962., knj. 1

Matična knjiga 1958.–1962., knj. 1

Spisi, 1959.–1962., kut. 4

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–155: Narodni odbor općine Iž Veli 1950.–1952.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1952.–1962.