[0272] Gradska elektra Biograd (1947. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–272

Klasifikacija: G.2.4.3.

Naziv fonda: Gradska elektra Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Gradska elektra Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće Gradska elektra Biograd n/m osnovano je 1930. godine i registrirano pod imenom Općinska centrala. Godine 1934. promijenjeno mu je ime u „Električna centrala ing. Vagan Melik Karaganjen Biograd n/m“, po imenu poznatog američkog ing. arhitekture, za kojeg se kaže da je otac biogradskog turizma. Konfiskacijom imanja „Električna centrala“ je prešla pod „Električno poduzeće Hrvatske“ te je 1947. godine na upravljanje predana Kotarskom NO–u Zadar. Nakon ponovnog osnutka poduzeća 1950. Godine, dobiva naziv Gradska elektra Biograd n/m. Na temelju čl. 6 Osnovnog Zakona o zadrugama i privrednim poduzećima i rješenjem Mjesnog NO Biograd n/m, 1. lipnja 1950. godine osnovana je Električna centrala Mjesnog NO Biograd n/m.

Poduzeće se bavilo proizvodnjom i prodajom električne energije za kućanstva i industrijske potrebe Biograda n/m. Godine 1953. poduzeće je bilo u postupku likvidacije.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd u lipnju 1969. predala je tadašnjem Historijskom arhivu Zadar gradivo Stambene uprave Biograd i Elektre Biograd (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 114/1969). Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda su izlučene dvije financijske knjige o prihodima i rashodima iz 1951. godine. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Fond sadrži: završne račune od 1947. do 1951., poslovno dopisivanje, kadrovska pitanja poduzeća, nalaze o reviziji poduzeća iz 1951. U brošuri „Pravila o organizaciji i poslovanju poduzeća“ iz 1950. opisan je povijesni razvitak Gradske elektre Biograd.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1947.–1951., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd n/m 1945.–1947.

HR–DAZD–546: Narodni odbor općine Biograd n/m 1947.–1951.