[0202] Mjesni narodni odbor Silba (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–202

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Silba

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11 knj., 6 kut.; 0,60 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Silba

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbor Silba pravni je sljednik Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora koji je osnovan 1944. godine. Zakonom o promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945. (NN FH 3/1945) narodnooslobodilački odbori od tijela uprave u ratnim okolnostima u kojima su prevladavale političke odluke, postaju tijela građanske vlasti i nazivaju se narodni odbori. Do 1947. godine u sastavu je Kotarskog narodnog odbora Preko. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. godine Mjesni NO Silba u sastavu je kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Silba ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukinuti su mjesni narodni odbori i osniva se Narodni odbor kotara Zadar sa 14 općina. Mjesni narodni odbor Silba ulazi u sastav istoimene općine Silba u čijem sastavu su uz Silbu i mjesta Premuda i Olib na istoimenim otocima.

POVIJEST FONDA

Mjesni ured Silba predao je 1969. godine Historijskom arhivu u Zadru, gradivo MNO Silba (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo je sačuvano fragmentarno. Nedostaju zapisnici sjednica te opći spisi za 1946. i 1952. godinu.

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja i vrijedan izvor za proučavanje lokalne povijesti jednog otočnog mjesta u prvom desetljeću nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Silba, 1944.–1951., 7 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Silba, 1945.–1950., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Glavna knjiga poreznih obveznika za mjesto Silba, 1951.–1952., 1 knj.

2. Knjiga primitaka i izdataka MNO Silba, 1948., 1 knj.

3. Abecedni imenik birača mjesta Silba, 1948.–1950., 2 knj.

Spisi, 1944.–1952., 6 kut.

1. Zapisnici sjednica MNO Silba, 1951., kut. 1.

Zapisnici sjednica savjeta za turizam, prosvjetu i kulturu, financije i poljoprivredu, 1951.

Zapisnici sastanaka zborova birača, 1951.

Opći spisi Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora Silba, 1944.

2. Opći spisi MNO Silba za 1945., kut. 2.

3. Uputstva, smjernice i dopisi Kotarskog NO Preko, 1945., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Silba, 1947.–1949., kut. 4.

5. Opći spisi MNO Silba, 1949.–1950., kut. 5.

6. Spisi vezani za reorganizaciju vlasti, 1951., kut. 6.

Pošta upućena tajništvu MNO Silba, 1948.

Spisi Matičnog ureda Silba, 1946.–1951.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–140: Kotarski narodni odbor Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–164: Narodni odbor općine Silba 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619