[0200] Mjesni narodni odbor Sali (1943. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–200

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Sali

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 11 kut.; 1,20 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodnooslobodilački odbor Sali

Mjesni narodni odbor Sali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. MNO Sali je u sastavu kotara Zadar. Nakon promjena koje su uslijedile Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950., MNO Sali ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u NO kotara Zadar osniva se 14 općina, a Mjesni narodni odbori Luka, Rava, Sali, Savar, Zaglav i Žman ulaze u sastav općine Sali.

POVIJEST FONDA

Gradivo Mjesnog narodnog odbora Sali Arhivu u Zadru predao je Mjesni ured Sali 18. srpnja 1974. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 131/1947).

SADRŽAJ

Gradivo je sačuvano dosta dobro te daje uvid u poslovanje MNO–a i izvor je za gospodarski i demografski razvoj i povijest mjesta Sali i Dugog Otoka općenito.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Sali, 1945.–1952., 8 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Sali, 1950.–1952., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga upućenih dopisa Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora Sali, 1943.–1944.

2. Knjiga evidencije izdanih propusnica za mještane Sali, 1943.–1945.

3. Knjiga popisa prihoda po domaćinstvu s područja MNO Sali, 1951.

4. Knjiga primitaka i izdataka MNO Sali, 1948.–1952.

Spisi, 1944.–1951., 11 kut.

1. Opći spisi MNOO Sali, 1944.–1945., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Sali, 1945., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Sali, 1946., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Sali, 1947., kut. 4.

5. Opći spisi MNO Sali, 1947.–1948., kut. 5.

6. Opći spisi MNO Sali, 1948., kut. 6.

7. Opći spisi MNO Sali, 1949., kut. 7.

8. Opći spisi MNO Sali, 1950.–1951., kut. 8.

9. Statistički podaci o ulovu ribe, uzgoju maslina i vinove loze te prozivodnji vina, 1947.–1952., kut. 9.

10. Razni spisi i nacrti građevinskog odjela MNO Sali, 1950., 1952., kut. 10.

11. Spisi Matičnog ureda Sali, 1946.–1952., kut. 11.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–140: Kotarski narodni odbor Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–390: Narodni odbor općine Sali 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619