[0196] Mjesni narodni odbor Poličnik (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–196

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Poličnik

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 1 kut.; 0,16 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Poličnik

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. Poličnik kao mjesni narodni odbor u sastavu je Kotarskog narodnog odbora Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. (NN 16/1952) u sastavu NO Kotara Zadar osnovana je općina Zemunik koja je obuhvaćala mjesta Debeljak, Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare, Škabrnja, u kojima su do tada bili mjesni narodni odbori.

POVIJEST FONDA

Ovaj arhivski fond preuzet je u Historijski arhiv u Zadru između 1972. i 1974. godine i nije zaveden u Knjigu primljenog arhivskoga gradiva. Gradivo je najvjerojatnije preuzeto s gradivom Općine Zemunik.

SADRŽAJ

Gradivo MNO Poličnik lokalnog je značaja i izvor je za proučavanje gospodarske, društvene i demografske povijesti mjesta Poličnik. Sačuvano je i gradivo Matičnog ureda Škabrnja.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Poličnik, 1948.–1952., 3 knj.

Spisi, 1951.–1952., 1 kut.

Opći spisi MNO Poličnik, 1951.–1952., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1952.

HR–DAZD–391: Narodni odbor općine Zemunik 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619