[0194] Mjesni narodni odbor Pašman (1944. – 1952.)

Signatura HR–DAZD–194

Klasifikacija A.5.7.

Naziv fonda Mjesni narodni odbor Pašman

Vrijeme nastanka gradiva 1944.–1952.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 8 knj., 6 kut.; 0,60 d/m

Stvaratelj Narodnooslobodilački odbor Pašman; Mjesni narodni odbor Pašman

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Pašman je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Pašman ulazi u sastav kotara Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. MNO Pašman ulazi u novoosnovanu općinu Pašman u kotaru Zadar koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Pašman sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga fonda, uz urudžbene zapisnike sadrži fragmentarno sačuvane spise Mjesnoga narodnoosloodilačkog odbora Pašman i spise Matičnog ureda MNO Pašman. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest mjesta i otoka Pašmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Pašman, 1948.–1950., 4 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Pašman, 1948., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Protokol izdanih potvrda po zahtjevima stranaka, 1948.–1951., 1 knj.

2. Knjige biračkog tijela mjesta Pašman, 1948., 2 knj.

Spisi, 1944.–1952., 6 kut.

1. Narodnooslobodilački odbor Pašman, 1944.–1945., kut. 1.

2. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Pašman, 1946., 1948., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Pašman, 1949., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Pašman, 1950., kut. 4.

5. Opći spisi MNO Pašman, 1951. i 1952., kut. 5.

6. Spisi Matičnog ureda Pašman, 1948.–1952., kut. 6.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619