[0193] Mjesni narodni odbor Pakoštane (1945. – 1952.)

Signatura HR–DAZD–193

Klasifikacija A.5.7.

Naziv fonda Mjesni narodni odbor Pakoštane

Vrijeme nastanka gradiva 1946.–1952.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 8 knj., 5 kut.; 0,60 d/m

Stvaratelj Mjesni narodni odbor Pakoštane

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. (NN 60/1947) Mjesni narodni odbor Pakoštane je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. (NN 27/1950) MNO Pakoštane je u sastavu kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine (NN 16/1952) osniva se u kotaru Zadar Općina Biograd koja je obuhvaćala mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967).

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži uz opće spise i spise Matičnog ureda MNO Pakoštane, Saveza ratnih vojnih invalida, spise pojedinih odsjeka, popise pučanstva. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest mjesta na otoku Pašman. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Pakoštane, 1948.–1951., 4 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda, 1951.–1952., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Pakoštane, 1950., 1 knj.

2. Knjiga zaduženja i razduženja MNO Pakoštane, 1949., 1 knj.

3. Knjige biračkog tjela mjesta Pakoštane, 1948., 2 knj.

Spisi, 1945.–1952., 5 kut.

1. Opći spisi MNO Pakoštane, 1945. i 1946., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Pakoštane, 1947. i 1948., kut. 2.

3. Opći spis MNO Pakoštane, 1949. i 1950., kut. 3.

4. Opći spisi MNO Pakoštane, 1951. i 1952., kut. 4.

Spisi Matičnog ureda Pakoštane, 1946.–1952., kut. 4–5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619