[0192] Mjesni narodni odbor Pag (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–192

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 knj., 10 kut.; 1,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Pag

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine Mjesni narodni odbor Pag u sastavu je kotara Rab. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. mjesta Kolan i Pag ulaze u sastav novoosnovane općine Pag u kotaru Rab.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Pag predala je 1988. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru gradivo NOO općine Pag i MNO Pag (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 213/88).

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značenja za povijesni razvoj grada i otoka Paga.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik MNO Pag, 1946.–1950., 5 knj.

2. Kazalo imena Urudžbenog zapisnika, 1946.–1951., 6 knj.

Predmetne knjige

1. Stalni birački popis za mjesto Pag, 1947., 1 knj.

2. Knjiga biračkog tijela MNO Pag, 1949., 1 knj.

3. Kazalo imena biračkog popisa, 1951., 1 knj.

4. Knjiga domaćinstava mjesta Pag, 1951., 1 knj.

Spisi, 1945.–1952., 10 kut.

1. Opći spisi MNO Pag, 1945.–1952., kut. 1–9.

2. Razni spisi MNO Pag, 1946.–1952., kut. 10.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–160: Narodni odbor općine Pag 1952.–1954.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619