[0191] Mjesni narodni odbor Olib (1949. – 1952.)

Signatura HR–DAZD–191

Klasifikacija A.5.7.

Naziv fonda Mjesni narodni odbor Olib

Vrijeme nastanka gradiva 1945.–1952.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 12 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj Mjesni narodni odbor Olib

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine u kotaru Zadar nalazi se Mjesni NO Olib, koji temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav Kotara Zadar–otoci. Reorganizacijom teritorijalnih jedinica Zakonom od podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH iz 1952. Godine, u kotaru Zadar osniva se NO općine Silba koji je obuhvaćao mjesta Olib, Premuda i Silba.

POVIJEST FONDA

Arhivski fonf MNO Olib primljen je u tadašnji Historijski arhiv u Zadru 1969. godine zajedno s gradivom NOO Silba (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Arhivski fond je dobro sačuvan, a spisi su složeni prema urudžbenom zapisniku.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo od lokalnog značaja, a izvor je za povijest razvoja otoka i života njegovih stanovnika u poslijeratnom razdoblju od 1945. do 1952. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Olib, 1945.–1952., 8 knj.

Predmetne knjige

1. Registar obitelji koje primaju socijalnu pomoć, 1 knj.

2. Budžetska knjiga MNO Olib, 1948.–1952., 1 knj.

3. Zapisnici sjednica MNO Olib, 1945.–1947., 1 knj.

4. Zapisnici sjednica MNO Olib, 1948.–1949., 1 knj.

Spisi, 1945.–1952., 4 kut

1. Zapisnici sjednica odbora MNO Olib od 16. lipnja 1948. do 3. travnja 1952. godine

Opći spisi MNO Olib, 1945.–1947.
Opći spisi MNO Olib, 1950., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Olib, 1951., br. 1–839, kut. 2.

3. Spisi Matičnog ureda Olib, 1948.–1952.

Spisi dozvola za državljanstvo, 1949.–1952., kut. 3.

4. Spisi Matičnog ureda (rođeni, vjenčani i umrli)

Platne i likvidacione liste službenika odbora, 1949.
Platne liste službenika,1950.–1952., kut. 4.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–164: Narodni odbor općine Silba 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Ivin, Lovro. Olib : otok, selo i ljudi. Zagreb : Družba Braća hrvatskog zmaja ; Olib : Mjesni odbor Oliba, 2009.