[0188] Mjesni narodni odbor Murvica (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–188

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Murvica

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 2 kut.; 0,20 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Murvica

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Narodnooslobodilački odbor formiran je u Murvici nakon kapitulacije Italije 1943. godine.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Murvica je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se NO općine Zadar–vanjski koji je obuhvaćao mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvicu i Sukošan.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar, kao pravni sljednik svih općinskih narodnih odbora koji su djelovali od 1952. do 1962. predala je gradivo MNO Murvica 1965. godine s gradivom NOO Zadar–vanjski i Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 88/1965). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Od tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Zadar–vanjski i Zadar. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Petrčana. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda Murvica kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Murvica, 1945.–1952., 8 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Murvica, 1949.–1952., 1 knj.

Spisi, 1946.–1952., 2 kut.

1. Opći spisi MNO Murvica, 1946.–1948., kut. 1

2. Opći spisi MNO Murvica, 1949.–1952., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–150: Narodni odbor gradske općine Zadar–vanjski 1952.–1955.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.: str. 325–331.