[0187] Mjesni narodni odbor Molat (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–187

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Molat

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 19 knj., 9 kut.; 0,90 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Molat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbor Molat pravni je sljednik Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora osnovanog nakon oslobođenja otoka 1944. godine. Do 1947. godine u sastavu je Kotarskog narodnog odbora Preko. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 1. srpnja 1947. godine, Mjesni NO Molat u sastavu je kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Molat ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci i u njegovu je sastavu do ukidanja tog kotara 1952. godine. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. ukinuti su mjesni narodni odbori i osniva se Narodni odbor kotara Zadar sa 14 općina. Mjesni narodni odbor Molat ulazi u sastav istoimene općine Molat.

POVIJEST FONDA

Historijski arhiv Zadar preuzeo je 1969. arhivsko gradivo nastalo djelovanjem Mjesnog narodnog odbora Molat zajedno s gradivom NOO Silba, Božava i Iž Veli (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969).

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja za razvoj i ustrojstvo vlasti na otoku Molatu neposredno pred kraj Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Molat, 1944.–1952, 11 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Molat, 1948.–1952., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjige državljana MNO Molat, 1948.–1951., 2 knj.

2. Popis birača za mjesto Molat, 1948.–1951., 4 knj.

3. Glavna knjiga poreznih obveznika MNO Molat, 1950.

Spisi, 1945.–1952., 9 kut.

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Molat, 1944.–1945., kut. 1.

Prijave ratne štete za otok Molat, 1945.

2. Opći spisi MNO Molat, 1946.–1952., kut. 2–7.

3. Zapisnici sjednica MNO Molat, 1948.–1952., kut. 7

4. Zapisnici sjednica zborova birača, 1949., kut. 8.

Povjerljivi spisi, 1948.
Platni iskazi službenika, 1948.–1952.,

5. Spisi matičnog ureda Molat, 1946.–1951., kut. 9.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–156: Narodni odbor općine Molat 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Bašić, Josip Bepo. Molat u Drugom svjetskom ratu: 1941.–1945.: tragovima događaja. Zadar, 2008.