[0186] Mjesni narodni odbor Luka (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–186

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Luka

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 2 kut.; 0,20 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Luka

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodnooslobodilački odbor Luka djeluje već od travnja 1942. godine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 1. srpnja 1947. MNO Luka je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Luka ulazi u sastav novoosnovanog kotara Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. osniva se Narodni odbor kotara Zadar i 14 općina. Mjesni narodni odbori Luka, Rava, Sali, Savar, Zaglav i Žman ulaze u sastav općine Sali, koja je njezin pravni sljednik.

POVIJEST FONDA

Gradivo Narodnog odbora općine Luka Arhivu u Zadru predao je Mjesni ured Sali 18. srpnja 1974. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 131/1947). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo MNO Luka izvor je za proučavanje lokalne povijesti mjesta Luka i općenito za proučavanje političke, demografske, gospodarske povijesti nakon Drugog svjetskog rata. Gradivo Kotarskog narodnoga odbora Zadar i Zadar–otoci, kao i gadivo Općine Sali dopunski su izvor za proučavanje povijesti zadarskog arhipelaga.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Luka, 1951.–1952., 2knj.

2. Knjiga računa za obnovu mjesta Luka, 1948., 1 knj.

Spisi, 1946.–1951., 2 kut.

1. Opći spisi MNO Luka, 1951., kut. 1.

Osobni spisi službenika MNO Luka, 1951.

2. Spisi Matičnog ureda mjesta Luka, 1946.–1951., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–140: Kotarski narodni odbor Preko 1945.–1946.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–390: Narodni odbor općine Sali 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619