[0185] Mjesni narodni odbor Kraj (1946. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–185

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Kraj

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 4 kut.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Kraj

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Kraj je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Kraj ulazi u sastav MNO Pašman koji je u sastavu kotara Zadar–otoci.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se u kotaru Zadar Općina Pašman koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Kraj sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži uz opće spise MNO Kraj i fragmente spisa Matičnog ureda Kraj. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest Kraja i otoka Pašmana. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Kraj, 1948.–1951., 2 knj.

2. Knjige popisa birača za mjesto Kraj, 1948., 2 knj.

Spisi, 1946.–1952., 4 kut.

1. Opći spisi MNO Kraj, 1946.–1948. (fragmentarno), kut. 1.

2. Opći spisi MNO Kraj, 1949., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Kraj, 1950. i 1951. (fragmentarno), kut. 3.

4. Opći spisi MNO Kraj, 1952., kut. 4.

Spisi Matičnog ureda Kraj

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci, 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619