[0181] Mjesni narodni odbor Iž Mali (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–181

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodno odbor Iž Mali

Vrijeme nastanka: 1 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 10 kut.; 1,0 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Iž Mali; Mjesni narodnooslobodilački odbor Iž Mali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodnooslobodilački odbor Iž Mali osnovan je u svibnju 1942. godine i bio je u sastavu kotara Preko. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine MNO Iž Mali ulazi u sastav kotara Zadar. Temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav novostvorenog Kotarskog narodnog odbora Zadar–otoci (1950.–1952). Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952., u kotaru Zadar je Narodni odbor općina Iž Veli koji je obuhvaćao mjesta Iž Mali i Iž Veli.

POVIJEST FONDA

Fond je u nesređenom stanju primljen od Skupštine općine Zadar 1970. godine, zajedno sa spisima Narodnog odbora općine Iž Veli i sa spisima ukinutih otočnih općina Silba, Molat i Božava (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1970). Prilikom primopredaje spisi su se nalazili u 56 kutija.

SADRŽAJ

Spisi fonda relativno su dobro sačuvani, a odnose se na stvaranje lokalnih jedinica narodne vlasti na oslobođenom teritoriju otoka Iža u vrijeme Drugog svjetskog rata. Nakon formiranja FNR Jugoslavije, osnivaju se i lokalni organi vlasti novostvorene države, koji se brinu o opskrbi stanovništva živežnim namirnicama, organiziranju rada škola i zdravstvenih jedunica, uspostavljanju povezanosti otoka s kopnom i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora Iž Mali, 1945., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1945.–1952., 6 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Povjerljivih spisa, 1946.–1947., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Glavna knjiga poreznih obveznika Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1950. i 1951., 2 knj.

2. Abecedni imenik birača Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1 knj.

3. Knjiga stalnog biračkog popisa Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1 knj.

Spisi, 1944.–1952., 10 kut.

1. Zapisnici sastanaka MNOO Iž Mali, 1944. Razni dopisi, odluke i izvještaji, 1944., kut. 1.

2. Opći spisi odloženi u tajništvu po odjelima,1945., kut. 2.

3. Prijave ratnih šteta na moru, dokumentacija o izdanim osobnim kartama mještana, primljena pošta, 1945., kut. 3.

4. Spisi pojedinih odjela (Odjel za gospodarstvo, Odjel za socijalnu pomoć, Odjel za zdravstvo, Odjel za unutarnje poslove, Tajništvo, primljena pošta), 1946., kut. 4.

5. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1947., kut. 5.

6. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Iž Mali, 1948.–1952, kut. 6–8.

Zapisnici sjednica MNO, povjerljivi spisi. Uputstva i dopisi 1948. i 1949.

8. Strogo povjerljivi spisi iz 1952., kut. 10.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Nije izrađen inventar.DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–182: Narodni odbor općine Iž Veli

HR–DAZD–142: Narodni odbor Kotara Zadar–otoci

HR–DAZD–140: Narodni odbor Kotara Preko

HR–DAZD–144: Kotarska komisija za ratnu štetu Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Cvitanović, Vladislav. Otoci Iž i Premuda, Radovi instituta JAZU, 1(1954): str. 69 – 108. *** Cvitanović, Vladislav. O običaju pobratimstva na otoku Ižu (kod Zadra) i okolnim otocima, Radovi Instituta JAZU, 2(1955): str. 375 – 385 *** Cvitanović, Vladislav. Pomorsko zanimanje Ižana (od XV. stoljeća do danas), Starine JAZU 45(1955): str. 257–280 *** Cvitanović, Vladislav. Nekadašnji svadbeni običaji na otoku Ižu. Zbornik za narodni život i običaje. Zagreb: JAZU, 42 (1964): str. 53–61 *** Cvitanović, Vladislav. Iž Mali, Iž Veli (natuknica), Pomorska enciklopedija, 3 (1976): str. 127.

  1. –1945.