[0163] Narodni odbor općine Ražanac (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–163

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Ražanac

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 66 knj.,77 kut.; 7,70 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Ražanac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Narodni odbor općine Ražanac koji je obuhvaćao mjesta Jovići, Krneza, Ljubač, Radovin, Ražanac, Rtina i Tribanj – Kruščica.

Osnivačka skupština održana je 19. prosinca 1952. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. u kotaru Zadar osniva se općina Starigrad – Seline (sjedište Starigrad), u čiji sastav ulaze sela Seline i Starigrad, koja se izdvajaju iz općine Vinjerac, te selo Tribanj –Kruščica, koje se izdvaja iz općine Ražanac. Zakonom o području kotara i općina u NRH iz kolovoza 1955. Općina Ražanac obuhvaćala je mjesta Jovići, Krneza, Ljubač, Radovin, Ražanac, Rtina, Tribanj – Kruščica, Starigrad i Visočane.

Općina Ražanac ukinuta je Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske, od 24. veljače 1962. godine. Formalno je Općina ukinuta 1962. godine, ali je stvarno djelovala sve do prvih mjeseci 1963. godine, što je vidljivo iz sačuvanih spisa.

POVIJEST FONDA

Mjesni ured Ražanac 20. srpnja 1975. godine predao je Arhivu 12 kutija arhivskoga gradiva nastaloga djelovanjem NO općine Ražanac (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 135/1975). Prilikom sređivanja ovog arhivskoga fonda utvrđeno je da su spisi za razdoblje 1952.–1958. sređeni prema tekućem broju urudžbenoga zapisnika, a nakon 1958. do 1962. Prema jedinstvenim arhivskim znakovima tijela uprave. Manji dio spisa nastao je i nakon ukidanja NO općine Ražanac. Uz te dvije serije spisa, dio je sređen prema odjelima odnosno uredima u kojima je nastalo određeno gradivo.

SADRŽAJ

Gradivo Narodnog odbora općine Ražanac lokalnog je značaja i odnosi se na društvene, gospodarske, kulturne i političke prilike Općine i mjesta u zaleđu grada Zadra. U razdoblju od 13 godina mogu se pratiti nastojanja vlasti i građana za oživljavanjem i napredovanjem tog kraja podno Velebita, nakon Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Ražanac, 1952.–1962., 13 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa NO općine Ražanac,1959.–1960., 1 knj.

Predmetne knjige

3. Knjige poreznih obveznika za mjesto Ražanac, 1954.–1958., 3 knj.

4. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Rtina, 1954.–1958., 3 knj.

5. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Visočane, 1954.–1958., 3 knj.

6. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Krneza, 1954.–1958., 3 knj.

7. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Tribanj, 1954.–1958., 3 knj.

8. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Ljubač, 1954.–1958., 3 knj.

9. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Jovići, 1954.–1958., 3 knj.

10. Knjiga poreznih obveznika za mjesto Radovin, 1954.–1958., 3 knj.

11. Matična knjiga službenika NO općine Ražanac, 1952.–1958.

12. Računske knjige Seljačke radne zadruge „Velebit“, Ražanac, 10 knj.

13. Registar poljoprivrednog zemljišnog fonda NO općine Ražanac, 1 knj.

14. Knjiga izdanih potvrda o državljanstvu, 1952.–1955., 1 knj.

15. Knjiga evidencije kredita NO općine Ražanac kod Jugoslavenske investicione Banke, 1960., 1 knj.

16. Knjige stalnog biračkog spiska 1952./1962., 7 knj.

17. Razrez poreza za MNO Ražanac 1948.–1952., 9 knj.

18. Knjige izdanih potvrda za državljanstvo, 1948.–1952., 5 knj.

Spisi, 1952.–1962., 77 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Ražanac, 19.12.1952. – 1956., kut. 1.

2. Zapisnici sjednica NO općine Ražanac, 1957.– 20.2.1962., kut. 2.

3. Zapisnici sjednica VP i zajedničkih sjednica VP i OV, 1957.–1961., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica Komisije za privredu i komunalne poslove, 1955.–1959., kut. 4. Zapisnisa sjednica Savjeta na narodno zdravlje i socijalno staranje, 1956. /p>

Zapisnici i dokumentacija sjednica Savjeta za prosvjetu i kulturu, 1956.–1961.

Zapisnici sa sastanaka zborova birača NO općine Ražanac, 1956.–1960.

5. Opći spisi NO općine Ražanac, 1952.–1958., kut. 5–18.

6. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovima, 1958.–1963., kut. 19–56.

7. Spisi Matičnog ureda NO općine Ražanac, 1957.–1958. 1961, kut. 57–59.

8. Završni računi NO općine Ražanac, 1955.–1962., kut. 60–61.

9. Dokumentacija o nepokretnoj imovini stranih državljana na području NO općine Ražanac i općenarodna imovina Općine, kut. 62.

10. Budžet i društveni plan NO općine Ražanac, 1956.–1961., kut. 63.

11. Izvještaji o ribarstvu, 1955.–1961., kut. 64.

12. Razrez poreza, 1959.–1961., kut. 65.

13. Spisi o eksproprijaciji zemljišta i srušenih objekata, 1955., kut. 66.

14. Spisi Komisije za određivanje kućnih brojeva, kut. 67.

Rješenja Komisije za priznavanje radnog staža. Zdravstveni doprinos po mjestima Općine

15. Inventarni popis NO općine Ražanac, 1952., kut. 68.

Evidencija unajmljenih zgrada; učeničke stipendije; rekonstrukcija postojećeg vodovoda (1960); izgradnja modernih cesta u centru Ražanca (1958);
sudac za prekršaje NO općine Ražanac, 1956.–1958.

16. Katastarski listovi vlasnika kuća na području Općine, kut. 69.

Evidencija pomoraca za 1958. i 1960.

17. Poništeni radni staž službenika NO općine Ražanac, 1959.–1960.

Popisi stanja zaposlenih/nezaposlenih na području Općine Ražanac;

Posebni honorari službenika Općine; Platni iskazi službenika, 1958.–1959., kut. 70.

18. Platni iskazi službenika Općine, 1960.–1962., kut. 71.

19. Razni izvještaji (godišnji, polugodišnji i sl.)., kut. 72.

Poslovanje s Narodnom bankom i Komercijalnom bankom u Zadru; Korespondencija s firmom „Asfalt“ iz Rijeke, 1959.

20. Statistički ured – statistike Općine Ražanac, kut. 73.

21. Podaci o članovima i domaćinstvima mjesta Jovići, Radovin, Rtina, Krneza i Ražanac; proizvođači vina i rakije, katastarski spisi Općine, kut. 74.

22. Dokumentacija o mlinu obitelji Dušević u Ljubču, kut. 75.

23. Fond za stambenu izgradnju, 1960., kut. 76.

24. Razna rješenja, 1957. i 1958., kut. 77.

Stipendisti iz sredstava fonda za stipendiranje, 1958.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–205: Mjesni narodni odbor Starigrad 1946.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619