[0143] Kotarska komisija za ratnu štetu Knin (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–143

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za ratnu štetu Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 51 kut.; 5, 20 d/m

Stvaratelj: Kotarski narodni odbor Knin 1944.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Komisija je imala tri člana: predsjednika, tajnika i jednoga člana. Predsjednik komisije je bio sudac Kotarskoga suda u Kninu i bila je nadležna za prikupljanje podataka o ratnoj šteti na području nadležnosti Kotara Knin.

POVIJEST FONDA

Gradivo Kotarske komisije za ratne štete Knin u Državni u arhiv je primljeno 20. prosinca 1963. kao dio gradiva Kotara Knin. U knjizi primopredaje gradiva registrirano je pod brojem 82. Prilikom primopredaje je izvršen popis koji se nalazi odložen pod brojem 76/8–1963.

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva ovog fonda čine obrasci za prijavu ratne štete (30 kut.) koji u zaglavlju imaju nadležni mjesni narodni odbor, a unutar košuljice sadrže i zaključak Kotarske komisije Knin. Osim tih obrazaca sačuvan je Upisnik prijava ratne štete čiji brojevi odgovaraju brojevima na obrascima prijava. One nisu složene po brojevima već po mjestima iz kojih dolaze prijavitelji. Sačuvan je i Upisnik prijava lišenih života i nestalih i nešto spisa i popisa nastalih radom Komisije koji su smješteni u kutiji 51.

POPIS GRADIVA

Upisnici i registri

1. Upisnik prijava ratne štete Kotarskoj komisiji za ratne štete Knin (kut. 51), 1 kut.

2. Upisnik prijava lišenih života i nestalih, 1 kut.

3. Registar A: štete na osobama, 1 kut.

4. Registar B: štete na imovini fizičkih i pravnih osoba, 1 kut.

Spisi – Prijave ratne štete: 31 kut.

1. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Biovičino Selo, kut. 1.

2. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Biovičino Selo, Dobropoljci, kut. 2.

3. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Biskupija, kut. 3–4.

4. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ervenik, kut. 5–7.

5. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Golubić, kut. 8–9.

6. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ivoševci, kut. 10–12.

7. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kistanje Selo, kut. 13–14.

8. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kistanje, kut. 15–17.

9. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Knin, kut. 18–22.

10. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kninsko Polje, kut. 23

11. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kovačić, kut. 24.

12. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Markovac, kut. 25.

13. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Modrino Selo, kut. 26.

14. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Mokro Polje, kut. 27–28.

15. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Nunić Kolašac, kut. 29–30.

16. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Očestovo, kut. 31.

17. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Orlić, kut. 32.

18. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Oton, kut. 33.

19. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Pađene, kut. 34.

20. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Parčići, kut. 35.

21. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Plavno, kut. 36–38.

22. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Polača Mala, Polača Velika, kut. 39.

23. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Polača Velika, kut. 40.

24. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Radeljevac, Ramljane, kut. 41.

25. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Radučić, kut. 42.

26. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Strmica, kut. 43–44.

27. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Uzdolje, kut. 45.

28. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Vrbnik, kut. 46–47.

29. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Vrpolje, kut. 48.

30. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Žagrović, kut. 49–50.

31. Spisi nastali radom Kotarska komisija za ratnu Knin, kut. 51.

JEZIK/ PISMO:

hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946.