[0144] Kotarska komisija za ratnu štetu Zadar (1945. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–144

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Kotarska komisija za ratnu štetu Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 64 kut.; 6,7 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor Zadar 1944.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946., str. 549

Komisija je imala tri člana: predsjednika, tajnika i jednoga člana. Predsjednik Komisije bio je sudac Kotarskoga suda u Zadru i nadležan za prikupljanje podataka o ratnoj šteti na području Kotara Zadar i Kotara Preko (1945.–1947.).

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je 15. listopada 1965. gradivo Kotarske komisije za ratnu štetu Zadar Državnom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Zadar 1945.–1962. Primopredaja je obavljena bez naznake da postoji popis i zapisnik (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 87/1965). Dijelom ovog gradiva bilo je i gradivo kotarskih komisija za ratnu štetu Benkovac, Biograd i Obrovac. Fond nije arhivistički sređen.

SADRŽAJ

Najveći dio gradiva ovog fonda čine obrasci za prijavu ratne štete koji u zaglavlju imaju nadležni mjesni narodni odbor, a unutar košuljice sadrže zaključak Kotarske komisije Zadar. Osim tih obrazaca sačuvani su i spisi te popisi nastali radom Komisije i smješteni u kut. 64. U istoj kutiji nalazi se i urudžbeni zapisnik Komisije, Upisnik prijava štete, Popis uništene pokretne i nepokretne imovine u gradu Zadru, Priručnik za procjenu štete i Pravilnik i upute o prijavljivanju štete. Dio gradiva zadarske Komisije za ratnu štetu su i prijave stanovnika mjesta NO Kotara Preko (1945.–1947.). Među prijavama šteta za otočna i primorska mjesta odvojeno su složeni posebni obrasci za iskazivanje pomorskih šteta.

Obrasci za prijavu šteta razvrstani su po mjestima, a unutar mjesta po abecednom redu prezimena.

POPIS GRADIVA

Knjige (u kut. 64)

1. Urudžbeni zapisnik Kotarske komisije za ratnu štetu Zadar, 1945. (br.1–33)

2. Upisnik prijava štete

3. Registar B: štete na imovini fizičkih i pravnih osoba u gradu Zadru

Spisi – Prijave ratne štete: 64 kut.

1. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Bibinje, kut. 1–2.

2. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Bokanjac, Briševo, kut. 3.

3. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Brbinj, Božava, kut. 4.

4. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Brbinj, Božava, Dragove, kut. 5.

5. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Diklo A–M, kut. 6.

6. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Diklo M–Z, Dračevac, kut. 7.

7. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Galovac, Grbe, kut. 8.

8. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ist, kut. 9.

9. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kali, kut. 10–13.

10. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kožino, Krneza, Ljubač, kut. 14.

11. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Kukljica, kut. 15–16.

12. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Luka, kut. 17.

13. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Mali Iž, kut. 18–20.

14. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Molat, Brgulje, kut. 21.

15. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Olib, Ošljak, kut. 22.

16. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ploča, Prkos, Premuda, kut. 23.

17. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Poljana, kut. 24

18. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Poljica, kut. 25.

19. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Preko, kut. 26.

20. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Preko, kut. 27–28.

21. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Rava, Rivanj, kut. 29.

22. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ražanac, kut. 30.

23. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Sali, kut. 31–32.

24. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Savar, Seline A–D, kut. 33.

25. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Seline J–Z, Sestrunj, kut. 34.

26. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Silba, kut. 35.

27. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Smoković, Soline, kut. 36.

28. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Sutomišćica A–S, kut. 37.

29. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Sutomišćica Š–Z, Sukošan, Škabrnja, kut. 38.

30. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Ugljan, kut. 39.

31. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Verunić, kut. 40.

32. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Vrsi, kut. 41.

33. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Zaglav, Zapuntel, Zaton (Nin), kut. 42

34. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Zverinac, kut. 43.

35. Prijava ratne štete stanovnika mjesta Žman, kut. 44.

46. Prijava ratne štete stanovnika grada Zadra, kut. 45–63.

47. Urudžbeni zapisnik i Upisnik Komisije za ratnu štetu za grad Zadar za 1945.

Spisi Komisije za ratnu štetu za grad Zadar br. 1–33, kut. 64.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar s kazalom prijavitelja za Zadar

DOPUNSKI IZVORI

Arhiv Jugoslavije–54: Reparaciona komisija pri Vladi FNRJ 1946.–1954.

Državna komisija za ratnu štetu 1945.–1946.

HR–HDA–305: Zemaljska komisija za ratnu štetu 1945.–1947.

HR–DAZD–549: Kotarska komisija za ratnu štetu Benkovac, 1945.–1946.

BIBLIOGRAFIJA

Uredba o osnivanju državne komisije za ratnu štetu (Sl DFJ 20/1945.) *** Pravilnik i upute o prijavljivanju, utvrđivanju i procjenjivanju ratne štete, Komisije za ratnu štetu Hrvatske. Zagreb: Štamparija „Vjesnik”, 1945. *** Priručnik za procjenjivanje ratne štete, Komisije za ratnu štetu Hrvatske. Zagreb: Štamparija „Vjesnik”, 1945.