[0114] Serdarija Rab (1824. – 1837.)

Signatura: HR–DAZD–114

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Serdarija Rab

Vrijeme nastanka gradiva: 1824./1837.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Serdarija Rab (Serdaria di Arbe)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–112: Serdarija Nin 1834./1839., str. 414

Serdarija Rab utemeljena je 1. srpnja 1826. godine. Sjedište joj je bilo u gradu Rabu. Obuhvaćala je područje grada Raba, Lopara, Kampora, Supetarske Drage, Mundanije, Kaplaka, Banjola i Barbata.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda nalazi se među spisima Okružnog poglavarstva Zadar, svež. 104 i 105. Gradivo je sačuvano fragmentarno i nije sređeno.

SADRŽAJ

Fond sadrži razne okružnice i tiskovine o formiranju cijena na tržnicama za žitarice, grahorice i mahunarke. Veliki dio spisa čine tjedna službena izvješća serdara; potvrde o sudskim pristojbama, priznanice o raznim uplatama; dopisi o uzgoju krumpira na Rabu. U ovom fondu nalaze se razni popisi: sela, svećenika, glavara, pristava i čauša Rapske serdarije; za novačenje pandura; žitelja Lopara koji trebaju platiti šumske štete; dužnika za naplatu desetine; za posudbe iz javne blagajne. Česte su i prijave pandura zbog lova svinja po šumama, izvještaji o drugim šumskim štetama, o korištenju javnog dobra za ispašu. Među spisima ovog fonda nalaze se i obavijesti glavara sela o potrebnim drvima za podizanje mostova; obavijesti o zatvorenicima zbog krađe. Posebno su zanimljivi izvještaji o raznim svjedočenjima pojedinaca o krađama i transportu soli.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1824.–1839., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Suimarni popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo Zadru 1816.–1865.

HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821.–1868.)

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–112: Serdarija Nin 1834./1839., str. 414