[0113] Serdarija Pag (1832. – 1838.)

Signatura: HR–DAZD–113

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Serdarija Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1832./1838.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Serdarija Pag (Serdaria di Pago)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–112: Serdarija Nin 1834./1839., str. 414

Šesta serdarija otok Pag, sa sjedištem u Pagu bila je nadležna za sela: Dinjiška, Gorica, Kolan, Novalja, Pag, Lun, Povljana, Vlašić. Ukupno 2795 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Fond se nalazi među spisima Okružnog poglavarstva u Zadru u svež. 101, 102 i 103. Gradivo je fragmentarno sačuvano i nije sređeno.

SADRŽAJ

Fond sadrži prijave pretora protiv nepoznatih lopova, specifikacije o plaćanju travarine za naselja otoka Paga. Popis harambaša i pandura u Pagu. Popis obveznika doprinosa desetine za žito, bijelo zrnje i povrće za berbu 1831. godine te obavijesti pukovnika o vojnim dezerterima. Među spisima se također nalaze i okružnice pukovnika Mirkovića o ukradenim predmetima u crkvi u Ninu. U fondu se nalaze i statističke tablice o harambašama na Pagu, kao i obavijesti o djelovanju poštanskog ureda na Pagu, zatim obavijesti Zadarske pukovnije upućene serdarijama Benkovac, Obrovac, Rab, Zadarski otoci i Zemunik o tome kako Okružno poglavarstvo Zadar obavještava da dnevnici službe Teritorijalnih snaga pristižu kasnije, a ne na kraju svakog mjeseca, kako je bilo propisano. Česti su i izvještaji o uhićenjima osoba, o neposlušnim pandurima, o krađama; popisi uhićenih; registri primljenog i poslanog novca. U fondu je sačuvana i obavijest o imenovanju glavara sela Barbat 1837. godine; obavijest viceserdarije Paga o krijumčarenju drva u luci Mandre; obavijesti o godišnjim naplatama za pomorske putovnice. Među spisima mogu se pronaći i izvještaji o zamjerkama rapskog serdara na tromjesečna izvješća paškog viceserdara.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1832./1838., 3 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–88: Vlada / Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo Zadru 1816.–1865.

HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo Zadar (1821.–1868.)

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–112: Serdarija Nin 1834./1839., str. 414