[0077] Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora u Zadru (1793. – 1813.)

Signatura HR–DAZD–77

Klasifikacija A.1.6.2.

Naziv fonda Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora

Vrijeme nastanka gradiva 1793.–1813.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 159 knj., 29 svež.; 8,2 d/m

Stvaratelj Generalna direkcija državnih dobara Dalmacije, Dubrovnika i Kotora (Direzione generale del demanio della Dalmazia, Ragusa e Cattaro)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Generalna direkcija državnih dobara djelovala je kao treći odsjek odjela financija. Državnim dobrima upravljao je direktor, kojeg je nakon 1810. imenovao Generalni intendant u Ljubljani. Zadaci direktora uprave državnih dobara bili su sljedeći: 1. upravljanje državnim dobrima i dohocima koji se nalaze u pokrajini; 2. nadzor nad pravilnom upravom državnih dobara; 3. primanje na upravu dobara koja se u bivšim mletačkim područjima priključuju državnim dobrima primjenom Carskog patenta od 8. lipnja 1805. godine; 4. otuđenje državnih dobara po zakonima i pravilima koji će biti objavljeni. U tu su svrhu bili dužni održavati ažurnima registre i knjige u svojoj administraciji.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Gradivo ovoga arhivskoga fonda odnosi se na imenovanje dužnosnika uprave državnih dobara, hipoteke, takse, sistematizaciju, ograničenje ureda, ukidanje bratovština, imovinu ukinutih samostana, crkava i bratovština, procjenu i prodaju njihove srebrnine i drugih skupocjenih predmeta. Sačuvani su prospekti inventara državne imovine na teritoriju Dalmacije, izvještaji o prihodima i rashodima uprave državnih dobara, računi naplata i troškova; službena korespondencija intendanata iz Zadra i Dubrovnika, Generalnog intendanta iz Ljubljane, inspektora s direktorom državnih dobara, te razni spisi državnih – deminijalnih ureda iz Zadra, Nina, Obrovca, Paga, Raba, Šibenika, Sinja, Drniša, Knina, Skradina, Trogira, Splita, Brača, Omiša, Hvara, Lastova, Korčule, Pelješca, Makarske, Imotskog, Metkovića, Dubrovnika, Stona, Mljeta, Kotora, Herceg Novog i Budve.

POPIS GRADIVA

Kazalo 1807.–1813., 1. sv.

Predmetne knjige

1. Registri i dnevnici 1806.–1820., 72 knj.

2. Razne knjige 1793.–1813., 87 knj.

Spisi

1. Opći spisi Kraljevske uprave državnih dobara 1807.–1809., svež. 1–9.

2. Opći spisi uprave državnih dobara 1810.–1813., svež. 9–17.

Predmetni spisi

3. Državna dobra u Zadru, Ninu i Obrovcu 1810.–1813., svež. 18.

4. Državna dobra u Pagu i Rabu 1811., svež. 19.

5. Državna dobra u Šibeniku, Skradinu i Drnišu s Kninom 1811.–1813., svež. 20.

6. Državna dobra u Splitu, Braču, Omišu i Trogiru 1810.–1812., svež. 21.

7. Državna dobra u Makarskoj, Imotskom, Metkoviću i Sinju 1811.–1813., svež. 22.

8. Državna dobra u Hvaru 1811.–1813., svež. 23.

9. Državna dobra u Korčuli, Lastovu i na Pelješcu 1808.–1812., svež. 24.

10. Državna dobra u Dubrovniku, Stonu, Mljetu i Kotoru 1811.–1813., svež. 25–29.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

SI–ARS–27: Glavni intendant Ilirskih Provinc 1809.–1813.

HR–DAZD–73: Intendenca pokrajine Dalmacije 1 1810.–1813.

HR–DADU–77: Uprava deminijalnih dobara [u Dubrovniku] 1808.–1814., 1815.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DADU–75: Glavna uprava i intendenca Pokrajine Dubrovnik i Kotor. , str. 257

La Dalmazia al 31 decembre 1806. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909.