A. Uprava i javne službe

0

[0038] Fiskalni savjetnik (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–38

Klasifikacija: A.1.3.2

Naziv fonda: Fiskalni savjetnik u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 svež.;1,4 d/m

Stvaratelj: Fiskalni savjetnik u Zadru (Consigliere e procuratore fiscale)