A. Uprava i javne službe

0

[0027] Bilježnici Paga (1310. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–27

Klasifikacija: A.1.2. 4.

Naziv fonda: Bilježnici Paga

Vrijeme nastanka gradiva: 1689.–1797. [1821.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 27 kut.; 2,70 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Paga (Notarii civitatis et districtus Pagi)

0

[0028] Bilježnici Raba (12. st. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–28

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Raba

Vrijeme nastanka gradiva: 1403.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 41 kut.; 6,80 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Raba (Notarii civitatis et districtus Arbi)

0

[0029] Bilježnici Skradina (1725. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–29

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Skradina

Vrijeme nastanka gradiva: 1725.–1797.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 24 kut.; 2,40 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Skradina (Notarii civitatis et districtus Scardonae)

0

[0579] Bilježnici Splita (1341. – 1774.)

Signatura HR–DAZD–579

Klasifikacija A.1.2.4.

Naziv fonda Bilježnici Splita

Vrijeme nastanka gradiva 1341.–1774

Razina opisa Fond

Stvaratelj Bilježnici Splita

(Notarii Civitatis et districtus Spalati)

0

[0030] Bilježnici Šibenika (1386. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–30

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Šibenika

Vrijeme nastanka gradiva: 1386.–1797. [1798.–1835.]

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 286 kut.; 37,50 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Šibenika (Notarii communis Sibenici)

0

[0031] Bilježnici Zadra (1279. – 1797.)

Signatura: HR–DAZD–31

Klasifikacija: A.1.2.4.

Naziv fonda: Bilježnici Zadra

Vrijeme nastanka gradiva: 1279.–1843.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut., 474 svež.; 64,60 d/m

Stvaratelj: Bilježnici Zadra (Notarii civitatis et districtus Iadrae)

0

[0032] Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju (1797. – 1798.)

Signatura: HR–DAZD–32

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda_ Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju

Vrijeme nastanka gradiva: srpanj 1797. – srpanj1798.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 26 svež.; 2,60 d/m

Stvaratelj: Dvorska komisija za Istru, Dalmaciju i Albaniju (I. R. Commissione Aulica per l’Istria, Dalmazia ed Albania)

0

[0033] Vlada za Dalmaciju (1798. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–33

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda: Vlada za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 29 knj., 317 svež.; 63 d/m

Stvaratelj: C.kr. Vlada za Dalmaciju (I.R. Governo della Dalmazia)

0

[0035] Guverner Dalmacije barun T. de Brady (1804. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–35

Klasifikacija: A.1.3.2.

Naziv fonda: Guverner Dalmacije barun Thomas de Brady.

Vrijeme nastanka gradiva: 1804.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 17 svež.; 2,2 d/m

Stvaratelj: Guverner Dalmacije barun T. de Brady. / Spisi Predsjedništva. (Governatore della Dalmazia barone Tommaso de Brady)